Douceurtje helpt milieu-beleggen

ROTTERDAM, 1 DEC. Milieubewust beleggen geniet in Nederland warme belangstelling. Zeker als daar een fiscaal douceurtje tegenover staat. Naast de combinatie Rabobank-Robeco komt nu ook ABN Amro met een fiscaal vrijgesteld 'groen fonds'. Het wachten is op nieuwe projecten die met de beleggingsgelden gefinancierd kunnen worden.

ABN Amro beschikt voor haar Groen Fonds over welgeteld eén project dat aan de door het ministerie van VROM gestelde eisen voldoet, het windmolenpark in Noord-Groningen. ABN Amro verwacht met dit fonds, waarvoor een beursnotering is aangevraagd, ongeveer 80 miljoen gulden uit de markt te kunnen halen.

Robeco en de Rabobank waren begin oktober de eersten die zich met een fiscaal aantrekkelijk groen beleggingsfonds op de markt waagden. Afhankelijk van de looptijd van de belegging kan op de 'groencertificaten' van Rabo-Robeco een verzekerd rendement van tussen de 3 en 4,25 procent worden behaald.

De belangstelling van particulieren voor het fonds van Rabo-Robeco bleek enorm. De maximale inschrijving van 450 miljoen gulden op de groencertificaten was in twee weken vol. ABN Amro heeft voorlopig voor een kleinschaliger benadering gekozen. “We willen niet te veel geld ophalen en dan maar afwachten of het lukt”, zegt projectleider M. de Bruijckere. “Wij hebben liever duidelijkheid over de projecten waarin geïnvesteerd moet worden.”

De opbrengsten van een groen beleggingsfonds zijn vrijgesteld, omdat de overheid daarvoor begin dit jaar een speciale regeling heeft ingevoerd. Deze regeling is in het leven geroepen, om milieuvriendelijke projecten makkelijker rendabel te maken.

Om voor fiscale vrijstelling in aanmerking te komen moeten de fondsen van Rabo-Robeco en ABN Amro voor minimaal 70 procent beleggen in milieuvriendelijke Nederlandse projecten. Voor het predikaat 'groen project' moet een aanvraag worden ingediend bij het ministerie van VROM. Sinds de regeling op 1 januari van kracht werd zijn 45 aanvragen ontvangen ter waarde van in totaal 325 miljoen gulden. Ruim de helft daarvan is intussen goedgekeurd. Het ministerie verwacht dat op termijn jaarlijks projecten ter waarde van ongeveer een half miljard gulden kunnen worden goedgekeurd.

De groenfondsen van de grote banken hebben nu al meer dan een half miljard te besteden. Er bestaat dus voorlopig een tekort aan goedgekeurde projecten. Staatssecretaris Vermeend (financiën) heeft dit probleem zien aankomen en besloot eind september het criterium voor groenfondsen te verruimen. In plaats van drie maanden biedt hij de fondsen twee jaar de tijd om aan de 70-procents norm te voldoen.

Terwijl twee van de drie grote Nederlandse banken van de nieuwe fiscale mogelijkheden profiteren staan kleinere instellingen, die zich traditioneel als milieuvriendelijk profileren langs de kant. “Onze beleggingsfondsen hebben de leden van de Tweede Kamer die het wetsvoorstel voor de groenfondsen hebben ingediend destijds als voorbeeld gediend”, zegt een woordvoerder van de Triodos-bank enigszins verongelijkt.

Triodos lanceerde in 1993 het Windfonds en drie jaar daarvoor het beursgenoteerde Biogrondfonds, die gezamenlijk ongeveer 25 miljoen gulden beheren. Om voor fiscale vrijstelling in aanmerking te komen moet een beleggingsfonds zijn erkend door De Nederlandsche Bank. Bovendien geldt de vrijstelling alleen voor projecten die na 1 juli 1994 zijn opgestart. Geen van de Triodos-fondsen voldoet aan beide eisen.

Triodos verwacht dat beide fondsen spoedig de goedkeuring van het ministerie kunnen krijgen. Voor de zekerheid komt de bank binnenkort ook met een geheel nieuw beleggingsfonds op de markt dat de fiscaal groene status in de wacht moet slepen.

Bij de Algemene Spaarbank Nederland (ASN) in Den Haag hebben spaarders ongeveer 30 miljoen gulden ingelegd voor een speciale milieuspaarrekening. De projecten die daarmee worden gefinancierd zijn te vroeg opgestart om nog voor de fiscale vrijstelling in aanmerking te komen. Voor het nieuwe groen projectenfonds, dat op 15 november van start is gegaan heeft ASN tot op heden circa vier miljoen gulden binnengehaald.