Baxter splitst zich in tweëen

Baxter International, de grootste Amerikaanse producent van benodigdheden voor ziekenhuizen, gaat zich opsplitsen. Het zal uiteenvallen in twee ondernemingen die elk een jaaromzet van ongeveer vijf miljard dollar krijgen. De ene zal de produktie omvatten en de andere de distributie en de dienstverlening.

Aandeelhouders zullen volgend jaar een belastingvrije uitkering in aandelen ontvangen van de af te splitsen onderneming.

Het aan de beurs van New York genoteerde aandeel Baxter steeg in de eerste uren na bekendmaking met 9 procent tot 41dollar.