Automatisering beste belegging

AMSTERDAM, 1 DEC. Participatiemaatschappijen boekten in de periode 1986-1994 gemiddeld een rendement van 12 procent op hun investeringen. De beste resultaten, met een gemiddeld rendement van 26 procent, werden behaald in de computerbranche, met name automatisering.

Dat heeft drs. S.J. Alleman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, vanmorgen bekendgemaakt. Deze maatschappijen financieren bedrijven door middel van aandelen, leningen en andere financieringsinstrumenten zoals winstbewijzen. Gemiddeld 75 procent van hun investeringen is in aandelen.

Voorzitter Alleman noemde het gemiddeld rendement van 12 procent “bevredigend”. Het rendement bleef achter bij dat op aandelen in dezelfde periode (16 procent), maar ligt hoger dan het rendement op obligaties (8 procent) en deposito's (7 procent). De kostprijs van de verkochte portefeuille was 1.692 miljoen gulden, de opbrengst (inclusief ontvangen rentes en dividenden) 2.559 miljoen gulden.

In vergelijking met het vorige rentabiliteitsonderzoek bleef het rendement constant op 12 procent. Volgens Alleman lijkt echter de kwaliteit van de investeringen die de participatiemaatschappijen op dit moment in portefeuille hebben sterk verbeterd.

Het ongerealiseerde rendement op die portefeuille per ultimo 1994 bedraagt 14 procent. De kostprijs van deze nog niet verkochte participaties was 2180 miljoen gulden. De huidige waarde bedraagt 3630 miljoen gulden.

De beste resultaten realiseerden de participatiemaatschappijen op investeringen in management buy out's (26 procent). Op 21 procent van de desinvesteringen werd een rendement van meer dan 15 procent gehaald, in 7 procent van de gevallen werd meer dan 50 procent gerealiseerd. Bij 3,5 procent van de investeringen werd zelfs een rendement van meer dan 100 procent geboekt.

Opvallend laag was het gemiddeld rendement in de sectoren elektronica (6 procent) en transport/handel/distributie (1 procent).

Boven het gemiddelde rendement van de participatiemaatschappijen scoorde naast de sector automatisering (26 procent) communicatie (14 procent) en biotechnologie (16 procent).