Antilliaanse economie

In NRC Handelsblad van 18 november wordt de indruk gewekt dat het voor de eerste keer is dat de hulp van het IMF wordt ingeroepen om de Antilliaanse economie te saneren. Voor zover mij bekend dateert de eerste hulp-aanvraag uit 1970 toen de Antillen op economisch gebied rampzalig dreigden te ontsporen.

Ook toen lag de zaak gevoelig voor het moederland, vandaar dat Nederland de hulp inriep van het IMF. Gevraagd werd de economische toestand te analyseren en om met aanbevelingen te komen tot sanering.

Medio 1970 bezocht een IMF-missie de Antillen. Na een drie weken durend onderzoek kwam het IMF tot de conclusie dat een stringent economisch aanpassingsprogramma gewenst was.

Het enige verschil tussen toen en nu is dat Aruba toen nog geen Status Aparte had, maar voorts was de economische situatie, met een groot begrotingstekort, een groot tekort op de betalingsbalans en een toenemende schuldenlast, precair te noemen.

    • Michiel Hardon