Amsterdam brengt autoverkeer nieuwe slag toe

AMSTERDAM, 1 DEC. De Amsterdamse binnenstad graaft zich in. De oude straten en grachten staan al vol hekken, verkeersdrempels, uitneembare en verzinkbare paaltjes, betonblokken, beschermde trambanen, verhoogde kruisingen, parkeerverwijssystemen en verkeersborden.

Daar blijft het niet bij. De Amsterdamse gemeenteraad heeft eergisteren het autoverkeer een nieuwe slag toegebracht. Een meerderheid stemde in met een voorstel van het college van B en W om de woongebieden in de binnenstad te veranderen in een '30-kilometerzone'. In het gebied binnen de Singelgracht zullen de snelheidsbeperkende maatregelen versneld worden ingevoerd. Straten en grachten die worden opgebroken, worden vanaf nu direct in een auto-onvriendelijker staat gebracht. In het jaar 2003 moet de hele operatie zijn afgerond.

Het voorstel van wethouder Ter Horst is vooral bedoeld om de veiligheid en de leefbaarheid in de binnenstad te verhogen. Het aantal verkeersslachtoffers is daar al jarenlang verreweg het hoogst van de hele stad. Verlaging van de maximumsnelheid is een door een grote meerderheid van de binnenstadbewoners gekoesterde wens, zo is gebleken uit peilingen.

De vraag tijdens de raadsvergadering was of het wel op de manier moest die het college voorstelde. Gaat de historische binnenstad erop vooruit als ze wordt omgebouwd tot woonerf, aarzelden coalitiepartijen VVD en D66.

In het onderzoek dat aan het voorstel ten grondslag lag, wordt de binnenstad opgedeeld in 14 gebieden van minimaal tien hectare, die als een woonerf moeten worden betreden: een wegvernauwing met daarachter een verhoging om de vaart eruit te halen, en een waarschuwingsbord dat de bezoeker in een 30-kilometerzone komt. Volgens J. Alkema van D66 gaat het om 630 van die poortjes, 630 verkeersborden en, als er inderdaad om de zeventig meter een drempel wordt neergelegd zoals het Rijk voorschrijft, 1.451 verkeersdrempels.

Als Amsterdam de 22 miljoen gulden die de operatie volgens het onderzoek gaat kosten, mede door het Rijk wil laten subsidiëren, moet de wethouder aan die eisen voldoen. Voor Ter Horst staat nog helemaal niet vast of ze dat inderdaad wil. “Ik wil geen kampioen drempelaanlegger worden. Maar je kunt ook niet op elke straathoek een banenpooler neerzetten die de auto's tot kalmte maant.”

Ter Horst (PvdA) heeft erin toegestemd elke verandering op de grachten eerst te bespreken met de raad. Als ze geen woud van paaltjes en betonblokken nodig heeft om de automobilisten rustiger te laten rijden en niet op de stoep te laten parkeren, juicht zij dat alleen maar toe. Zij heeft de gele betonnen blokken die nu sommige stoepen onbegaanbaar maken, verboden. Zij wil de alomtegenwoordige ijzeren paaltjes, de 'Amsterdammertjes', kwijt. Een razendstrenge dienst parkeerbeheer moet het gedrag van automobilisten in het goede spoor houden. “De binnenstad moet mooier, schoner en leger”, is haar leus.

“Dat is waarin wij van haar verschillen”, aldus Alkema van D66. “Van ons hoeft de binnenstad niet leger, maar juist levendiger.” Wat D66 voor ogen staat, werd gisteren duidelijk toen Alkema's fractiegenoot R. ten Have zijn 'aanzet voor een terrassenevaluatie' de wereld instuurde. In tegenstelling tot wethouder Ter Horst, die de stoepen en bruggen graag af en toe leeg wil houden, pleit D66 voor een soepel terrasbeleid. “Als op de brug een terras of een haringstalletje staat, kunnen daar ook geen auto's parkeren.”

    • Bas Blokker