Alleen harde kern ter kerke

ROTTERDAM, 1 DEC. De helft van het aantal regelmatige kerkbezoekers in de rooms-katholieke kerk in Nederland is ook als vrijwilliger actief. Dit blijkt uit onderzoek van het katholiek wetenschappelijke bureau Kaski. Uit de cijfers blijkt dat het actieve kerklidmaatschap norm lijkt te zijn geworden, en dat de plaats van leken in de kerk steeds belangrijker wordt, aldus het Kaski.

Dit jaar gaan ongeveer 600.000 katholieken naar de kerk, 21.000 minder dan vorig jaar. Van alle geregistreerde gelovigen gaat bijna twaalf procent naar de kerk. De daling is minder sterk dan tien jaar geleden, toen de gemiddelde daling per jaar drie keer zo groot was.

Ongeveer 340.000 parochianen doen vrijwilligerswerk. De omvang van hun werk is sinds 1987 met vijftien procent gegroeid. Hun werk in de ruim 1.700 parochies komt overeen met het werk van 23.000 full-time arbeidskrachten.

Het aantal katholieken in de kerkelijke statistieken bedraagt 5,5 miljoen, 35,4 procent van de totale Nederlandse bevolking. Het aantal nieuwe leden bedroeg vorig jaar ruim 49.000 personen, van wie 98 procent pasgeboren dopelingen. Er werden vorig jaar twintig priesters gewijd, het aantal priesters werkzaam in bisdommen is teruggelopen van 3.374 in 1980 tot tot 1.740 vorig jaar.