Werkgevers in offensief tegen files

DEN HAAG, 30 NOV. De werkgeversorganisaties zijn een offensief begonnen tegen de files op de autowegen. VNO-NCW onderzoekt of bedrijven de reiskostenvergoedingen die ze hun personeel geven kunnen terugschroeven. MKB Nederland, de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf, zoekt het in maatregelen voor het wegverkeer zelf, zoals een inhaalverbod voor vrachtauto's gedurende de spitsuren op bepaalde wegen.

VNO-NCW wil van bedrijven weten of ze iets zien in lagere reiskostenvergoedingen om werknemers op die manier te stimuleren dichter bij hun werk te gaan wonen en/of het openbaar vervoer te gebruiken. “Het is het overwegen waard daarnaar te kijken”, liet VNO-NCW-directeur F. Lempers vanochtend desgevraagd weten. Lagere reiskostenvergoedingen zouden bij de CAO-besprekingen aan de orde kunnen komen, aldus VNO-NCW. Hoewel de werkgeversorganisatie van mening blijft dat de overheid voor de aanleg van meer autowegen moet zorgen, “moet het bedrijfsleven ook zelf kijken hoe het de problemen kan oppakken”, aldus Lempers.

Hij constateert dat bij het vervoersmanagement, dat een aantal jaren geleden in de bedrijven werd geïntroduceerd, “de groei eruit raakt”. Vervoersmanagers bij bedrijven trachten bij voorbeeld via vergoedingen van abonnementen het gebruik van het openbaar vervoer dan wel carpooling onder werknemers te stimuleren. VNO-NCW heeft minister Jorritsma (verkeer) een overleg op korte termijn gevraagd om te bespreken welke concrete maatregelen snel tegen de files kunnen worden genomen.

MKB Nederland ziet een inhaalverbod in de spits voor vrachtauto's in de Randstad en op de wegen naar het achterland als een middel om files te bestrijden.