Vondst afschrift van Cicero's brieven

WÜRZBURG, 30 NOV. In kerkelijke archieven in Würzburg is een duizend jaar oud afschrift gevonden van brieven van de Romeinse staatsman en filosoof Cicero. In kunstig geschreven letters staan op het perkamenten blad fragmenten van brieven van Marcus Tullius Cicero (106-43 voor Chr.) aan zijn vriend Atticus. Die zijn rond het jaar 1000 overgeschreven en dienden kennelijk als lesmateriaal voor monniken op de Dom-school, de school van het bisdom.

Het perkamenten blad deelde het lot van veel middeleeuwse handschriften. Bij de uitvinding van de boekdrukkunst werden ze overbodig en vaak gebruikt als bind-materiaal voor boeken. Zo overleefde het afschrift van Cicero als omslagblad van een jaarrekening van het Vrouwenklooster St. Ulrich uit 1576.

De vondst is het gevolg van het inventariseren van het archief, aldus de diocese.(DPA/AFP)