Volgend jaar goedkopere geneesmiddelen

DEN HAAG, 30 NOV. De prijs van geneesmiddelen gaat volgend jaar met gemiddeld twintig procent omlaag. De Tweede Kamer steunde vanochtend in grote meerderheid de Wet Geneesmiddelenprijzen van D66-minister Borst (volksgezondheid) die dit regelt.

De woordvoerders van de verschillende fracties uitten wel veel kritiek op wet, maar steunen die toch bij gebrek aan een alternatief. Het kabinet wil met de wet, die naar verwachting op 1 januari in werking treedt, zevenhonderd miljoen gulden bezuinigen.

De nieuwe prijzenwet zal hoofdzakelijk moeten dienen als drukmiddel om de farmaceutische industrie te dwingen zelf de prijzen te verlagen. “Als voldoende aannemelijk is dat de industrie met duidelijke initiatieven komt om tot aanvaardbare prijzen te komen, is de wet overbodig”, zei Borst vanmorgen. De industrie zal dan wel met een alternatief moeten komen dat de beoogde besparing van zevenhonderd miljoen gulden oplevert.

De minister vindt het niet haar “meest favoriete maatregel”, maar de geneesmiddelenmarkt zit volgens haar “vast en moet worden losgetrild”. Om de prijzen van geneesmiddelen naar beneden te krijgen gaat het kabinet uit van gemiddelden van prijzen zoals die gelden in Frankrijk, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland ligt de prijs van medicijnen aanmerkelijk hoger. Bedrijven die volgend jaar middelen verkopen boven de afgesproken maximum prijs zullen strafbaar zijn.

Kamerlid Kamp (VVD) vindt de markten van de vier verschillende landen onvergelijkbaar. “Dat zijn drie grote landen en een kleintje. Denemarken zou bijvoorbeeld ook in dat rijtje opgenomen moeten worden”, aldus Kamp. In Denemarken liggen de prijzen een stuk hoger. PvdA-fractiespecialist Oudkerk vindt dat Borst “valse argumenten gebruikt” als zij zegt dat deze vier landen reprensentatief voor Europa zijn. “Het is de minister gewoon te doen om twintig procent te bezuinigen.” Oudkerk vindt dat de maatregel van Borst zorgt voor een “eenmalige klap op de prijzen”, maar dat verdere maatregelen nodig zijn om structureel een druk op de prijzen te bewerkstelligen. De kortingen en bonussen die apothekers krijgen van de industrie zouden volgens hem verder moeten worden beperkt. “Het gaat daar om ongeveer driehonderd miljoen gulden dat niet naar de patiënten vloeit”, aldus Oudkerk. Borst “voelt daar ook wel voor”, maar wil daar eerst nog verder onderzoek naar doen.

Kamerlid Smits (CDA) vindt de behandeling van de wet “slordig en onzorgvuldig”. De minister heeft volgens Smits een te afhoudende houding aangenomen in het overleg met het bedrijfsleven. De farmaceutische industrie, verenigd in de Nefarma, diende deze week nog een alternatief in bij Borst. De prijs van geneesmiddelen waarop een octrooi rust zou volgens Nefarma met zeven procent verlaagd kunnen worden en de medicijnen waarvan het octrooi is verlopen, zouden een kwart in prijs kunnen dalen. Borst vindt dat de industrie eerst de prijzen moet verlagen en dan over afspraken moet praten.

De Tweede Kamer zou uiterlijk vandaag over de wet stemmen omdat anders de Eerste Kamer over onvoldoende tijd beschikt om nog voor 1 januari een besluit te nemen.