Tutu hoofd van Commissie voor Verzoening

KAAPSTAD, 30 NOV. President Nelson Mandela heeft aartsbisschop Desmond Tutu benoemd tot voorzitter van de Commissie voor Waarheid en Verzoening die de misdaden van de apartheidsjaren gaat onderzoeken.

De meeste van de zeventien leden van de 'Waarheidscommissie', wier namen Mandela gisteren bekendmaakte, zijn in het verleden actief geweest in de strijd om respect voor de rechten van de mens in Zuid-Afrika.

De regering-Mandela ziet de Waarheidscommissie als een cruciaal instrument om nationale verzoening tot stand te brengen. De commissie, die binnenkort met haar werk begint, krijgt achttien maanden de tijd om misdaden met een politiek doel uit de periode 1960-1993 te onderzoeken. Zowel leden van de veiligheidsmachten en apartheidsregeringen als leden van de zwarte bevrijdingsbewegingen kunnen hun daden voor de commissie opbiechten. De commissie kan hen daarna voordragen voor amnestie. Slachtoffers kunnen bij de commissie verzoeken indienen voor compensatie.

Desmond Tutu, aartsbisschop van de anglicaanse kerk, wordt door veel Zuidafrikanen gezien als een symbool van nationale verzoening. De winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede lijkt door zijn hoog moreel aanzien bij uitstek geschikt om het pijnlijke proces van het oprakelen van de 'vuile oorlog' te leiden. Tutu was aanvankelijk van plan om volgend jaar met pensioen te gaan en een jaar te doceren aan een Amerikaanse universiteit. In een eerste reactie op zijn benoeming verklaarde Tutu dat de commissie vooral moet omzien naar de belangen van de slachtoffers en niet moet vervallen in een wraakactie tegen de daders.

Mandela benoemde Alex Boraine, een voormalig parlementariër van de liberale Democratische Partij, tot vice-voorzitter. De rest van de commissie bestaat voornamelijk uit advocaten, leden van organisaties voor de rechten van de mens en vertegenwoordigers van kerken.