Staking stads- en streekvervoer gaat niet door

DEN HAAG, 30 NOV. De voor morgen geplande staking in het stads- en streekvervoer gaat definitief niet door. De vakbonden hebben dit gistermiddag toegezegd, na een twee uur durend overleg met minister Jorritsma (verkeer en waterstaat).

Inzet van het conflict was een brief die de minister vorige week vrijdag aan de Tweede Kamer stuurde over het advies van de commissie-Laan. Deze commissie adviseerde om bij openbare aanbesteding van vervoersnetwerken de nieuwe concessiehouder steeds het personeel van de oude over te laten nemen. In haar brief schreef de minister dat zij het voorstel van de commissie niet geheel onderschreef, maar wel “als basis” wilde gebruiken. Als de nieuwe en de oude concessiehouder er niet uit zouden komen, zou “een regeling in werking treden die in de lijn van de aanbeveling van de commissie-Laan ligt”.

Omdat de bonden bang waren dat op deze manier bij de overgang van concessies steeds conflicten zouden ontstaan, heeft de minister de formulering omgedraaid. Jorritsma schrijft nu dat er een “wettelijke regeling inzake de positie van het personeel bij overgang van een concessie” komt. Van deze nog uit te werken regeling kan worden afgeweken als werkgevers en werknemers dat wensen.

De vakbonden zijn uiterst tevreden met het resultaat van de onderhandelingen met Jorritsma. Het landelijk kader van de Vervoersbond FNV en de AbvaKabo (eveneens FNV) besloot gisteravond de aangekondigde staking voor vrijdag af te blazen. Ook de Vervoersbond CNV ziet af van acties. Volgens de vakbonden heeft de minister een “draai van 180 graden gemaakt”, Jorritsma zelf hield het gisteren op een misverstand.

Een woordvoerder van de AbvaKabo ontkende vanmorgen dat de vakbonden de zaak met de stakingsdreiging bewust te snel op scherp hebben gezet. “De eerste brief aan de Kamer was op meerdere manieren uit te leggen. We zullen nooit weten wat de bedoeling daarvan precies is geweest. In de tweede brief staat klip en klaar dat de minister het advies van de commissie-Laan overneemt.” Maandag praat de Tweede Kamer met de minister over de introductie van marktwerking in het openbaar vervoer.