Staatsschuld

In het hoofdartikel van NRC Handelsblad 15 november 'Het einde van de gulden', wordt terecht opgemerkt dat Nederland snel meer werk moet maken van de vermindering van het financieringstekort en van de staatsschuld. Daarna staat er dat tot het parlement nog niet is doorgedrongen hoe serieus dat is.

Maar wie de nuance zoekt, zal zich de berichtgeving in NRC Handelsblad over de Algemene Beschouwingen herinneren.

Het spreekt vanzelf dat de VVD altijd bereid is nader uitleg over haar standpunten te geven, mochten die niet helder zijn. Maar hier was dit, dunkt mij, nauwelijks het geval.

    • Frits Bolkestein