Sarajevo tracht Servische inwoners gerust te stellen

SARAJEVO/PARIJS, 30 NOV. De inwoners van de Servische voorsteden van Sarajevo hebben “alle noodzakelijke garanties voor hun veiligheid” als hun stadsdelen na de ondertekening van het vredesakkoord op 14 december onder het gezag van de Bosnische regering komen.

Dat hebben gisteren de Bosnische premier, Haris Silajdzic, en zijn minister van buitenlandse zaken, Muhamed Sacirbey, gezegd. De gerustellend bedoelde uitlatingen vormen een reactie op de voortdurende demonstraties van de Bosnische Serviërs in vijf voorsteden, die tot dusverre deel hebben uitgemaakt van de 'Servische Republiek' in Bosnië maar die volgende maand deel gaan uitmaken van de moslim-Kroatische federatie.

Silajdzic zei dat de Serviërs in Sarajevo geen haar zal worden gekrenkt. “Ze hebben geen bescherming nodig tegen de Bosnische regering, maar tegen de extremisten in eigen kring”, zei hij. Sacirbey beloofde dat de regering niet zal uitzoeken welke Servische inwoners tegen de moslims hebben gevochten, maar alleen zal zoeken naar oorlogsmisdadigers.

De verklaringen van Silajdzic en Sacirbey zijn ook een reactie op de Franse vaststelling, dat het vredesakkoord van Dayton “niet genoeg garanties voor de Serviërs” bevat. In een boodschap aan zijn Amerikaanse ambtgenoot Clinton schreef gisteren de Franse president, Jacques Chirac, dat hij zich “zorgen maakt over de situatie in Sarajevo” als de Servische voorsteden aan de Bosnische regering worden overgedragen. Het vredesakkoord, aldus Chirac, voorziet in een verenigd Sarajevo, maar “de tekst geeft de Servische bevolking die er woont geen van de garanties die diverse landen, waaronder Frankrijk, noodzakelijk achten”. Er bestaat volgens Chirac het risico van “een massale exodus” van Serviërs uit Sarajevo of van een oplaaien van de strijd. Volgens Chirac moet “zonder dralen” met de partners van Frankrijk en de VS in het vredesproces worden overlegd over “politieke initiatieven ter voorkoming van een verslechtering van de toestand” in Sarajevo.

Waarnemers zien de waarschuwing als een poging van Frankrijk, het initiatief terug te winnen nu het vredesproces - inclusief de voorbereidingen van de vorming van een vredesmacht voor Bosnië - de afgelopen maanden voortdurend door de Amerikanen is geleid.

In het noordwesten van Bosnië zijn de Bosnische Kroaten opgehouden met het systematisch platbranden van de steden Mrkonjic Grad en Sipovo, die ze op grond van het vredesakkoord moeten overdragen aan de Bosnische Serviërs. Ze gaan echter volgens VN-woordvoerders door met het plunderen. Alles van waarde wordt meegenomen. Met het platbranden van de twee steden zijn de Kroaten volgens de VN-woordvoerders vooral opgehouden “omdat brandstichting te veel opviel en bovendien contraproduktief was voor het uiteindelijke doel, de plundering”. De katholieke bisschop van Banja Luka, een Bosnische Kroaat, veroordeelde gisteren het gedrag van zijn landgenoten in een brief aan hun politieke leiders. (Reuter, AFP)