Prof. drs. M.H. Meijerink

Prof. drs. M.H. Meijerink is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Informatie Beheer Groep in Groningen. Hij vult de vacature op die was ontstaan door het terugtreden van M. de Boer op het moment dat deze minister van VROM werd. Meijerink is nu nog secretaris-generaal op het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Op 1 december wordt hij voorzitter van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU).