Ovatie voor vakbondsleiders en hoon voor 'weke knieën'

KATWIJK, 30 NOV. Drie motoragenten stormen de voetbalkantine van VV Katwijk uit, waar honderden collega's vanachter de koffie luisteren naar de voorzitters van de politiebonden. “Een valse creditcard”, zegt een agent. “Ze houden de eigenaar in de winkel vast. Daar moeten we op af. We willen wel wat goodwill houden.”

Vandaag ging politieregio Hollands Midden 'plat', samen met Gelderland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Noord-Holland-Noord. Op het hoofdbureau van Katwijk zijn de receptie, de vreemdelingenpolitie en de meldkamer nog bemand. “We krijgen nauwelijks mensen aan de balie”, zegt de receptioniste. “Ik denk dat ze wachten tot drie uur, als we het werk weer hervatten.” De actie in Hollands Midden is publieksvriendelijk, maar niet voor de volle honderd procent. Een stoet fietsende agenten, begeleid door motoragenten en surveillancewagens uit Leiden, veroorzaakt in de ochtenduren een lange file op de weg naar Katwijk. “De reacties van het publiek onderweg zijn zeer begripvol”, meent een kaderlid.

Rond half tien doen ACP-voorzitter Kruizinga en NPB-voorzitter Van Duijn de kantine aan in hun tournee langs de stakende korpsen. De zaal klapt, joelt en heft spreekkoren aan. Van de bondsleiders is af te zien dat ze hun finest hour beleven, al verzekeren ze deze acties nooit gewild te hebben. “Ik ben trots op u. We schrijven geschiedenis”, aldus Van Duijn. De “weke knieën” van de Vereniging voor Middelbare en Hogere Politieambtenaren (VMHP), die zich gisteravond van de politie-acties distantieerde, moeten het ontgelden. En Dijkstal natuurlijk, met zijn “vreselijk domme voorstellen” die neerkomen op “georganiseerde diefstal”.

In Hollands Midden is ook de relatie met korpschef A. van Hulst de laatste week verslechterd. Niet alleen wil hij dat de stakingsuren van het salarisstrookje aftrekken - officieel wil elke korpschef dat - maar hij lijkt ook nog van plan de stakers daadwerkelijk te registreren. De bonden hebben daarop gereageerd door alle districtbureaus te sluiten en zich te verzamelen in 'clusterplaatsen', zoals de kantine van VV Katwijk. Voor de leiding wordt het zo onmogelijk te registreren welke agenten zich nog wel bezig houden met noodhulp.

Gisteravond hebben de bonden voor het laatst gesproken met de korpschef. Die zou hebben geëist dat zaken als arrestantenvervoer, surveillance en het opnemen van aangiften gewoon doorgang zouden vinden. De bonden wilden alleen op meldingen met 'prioriteit' rijden. Men ging uiteen in een sfeer “zo koud als Kelvin”, zegt een kaderlid. De bondsvoorzitters gooien in de kantine nog wat olie op het vuur van het conflict. “Als de korpschef het waagt de druk verder op te voeren, beloof ik u dat dienders uit het hele land naar Hollands Midden komen om hem duidelijk te maken dat dit onverteerbaar is”, roept van Duijn. Een staande ovatie volgt. Van Hulst, mogelijk de toekomstige voorzitter van het beraad van hoofdcommissarissen, is ook nog eens onderhandelaar geweest voor de VMHP. Dat zegt alles, vindt Van Duijn.

NPB-kaderlid Ch. Krook heeft inmiddels een handtekeningenlijst laten rondgaan, buiten de bonden om, die door driekwart van de Leidse agenten zou zijn ondertekend. De agenten schrijven geen vertrouwen meer te hebben in de korpschef. “Zo'n Nordholt die voor de agenten uitmarcheert, dat hoeft voor ons ook weer niet”, zegt Van Hulst. “Maar zoals Hessing van Rotterdam het doet, balanceren tussen het personeel en zijn burgemeester, zo moet het.”

Krook zegt als “heel gezagsgetrouw type” niet voor “één of twee procent” de straat op te gaan. Maar de onvrede zit diep in de korpsen. Krook: “De reorganisatie van de politie functioneert niet. We moeten nu gebiedsgebonden werken in wijkteams, maar die bestaan alleen op papier. We krijgen allerlei projecten op ons bord én de gewone surveillance. Ons werk raakt steeds verder versnipperd. Je rent van zaak tot zaak, weet niet meer waar je aan toe bent of waar je precies bijhoort.”

Krook vindt het “ronduit belachelijk” dat in de nachtelijke uren in heel Leiden en Voorschoten slechts zes agenten op straat rondlopen. Maar dure uren worden wegbezuinigd door de korpsleiding. De situatie zal door het verhogen van de 'variabele onregelmatigheidstoeslag' voor overwerk nog verder verslechteren, zo denkt hij.

    • Coen van Zwol