OESO: groei VS 2,7 procent in '96

NEW YORK, 30 NOV. De Amerikaanse economie zal in 1996 op een groei van 2,7 procent uitkomen. Voor dit jaar zal de groei ongeveer 3 procent zijn.

Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar jaarlijkse rapport over de Amerikaanse economie. De organisatie juicht het kloppend maken van de Amerikaanse begroting in zeven jaar toe. Ze wijst er ook op dat er veel van zal afhangen of dat lukt. De inflatie zal in 1996 volgens de OESO wel onder controle blijven, maar desondanks iets toenemen. De reële rente zal verder dalen.

Amerikaanse economen hechten niet zoveel waarde aan de rapportage van de OESO. , En zegt .

Volgens J.P. Morgan komt de economische groei iets hoger uit dan de OESO voorspelt. Mellman Bob Mellman van J.P. Morgan denkt aan 3,3 procent groei van het bruto binnenlands produkt (BBP) voor dit jaar en 3,1 voor volgend jaar. “Wij verwachten een iets krachtiger groei dan in de meeste voorspellingen worden gedaan”, zegt Mellman. “Daar gaat volgens ons in 1996 ook een iets grotere inflatie mee gepaard, voor de tweede zes maanden van volgend jaar zelfs 3,5 procent.”

Bij Maria Fiorini Ramires (MFR) wordt voor volgend jaar een economische groei van 2,6 verwacht. Veel hangt echter nog af van de uitkomst van de begrotingsbesprekingen tussen Republikeinen en het Witte Huis. Er mag dan een akkoord zijn over een zevenjarig programma om de tekorten weg te werken, inhoudelijk ligt in principe alles nog open. De enorme bezuinigingen op sociale programma's, het al dan niet doorvoeren van belastingverlagingen zullen een enorme invloed hebben op de consumentenbestedingen, wellicht al in 1996. Volgens beleggingsadviseur Micheal Casey van MFR hanteert een verschil van 1,5 procent tussen de hoogste en laagste prognoses. Casey: “In het ongunstigste geval komen we bijvoorbeeld uit op 1,6 procent groei, maar het kan in het geval van het andere uiterste ook 3,1 procent groei zijn.” Het wegwerken van het begrotingstekort in zeven jaar haalt volgens Amerikaanse economen 0,3 procent van de bbp-groei per jaar af.

De OESO hoopt dat de Federal Reserve Bank, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de rentestanden voorlopig ongemoeid laat. Bij J.P. Morgan denkt men dat de Fed de rente inderdaad ongemoeid zal laten zolang de werkloosheid onder de 6 procent blijft. Een verlaging van de rente zou de economie immers zodanig stimuleren dat de kans op looninflatie te veel stijgt. Ook is de economische groei op dit moment op peil zodat een stimulering door de centrale banken onnodig lijkt.

    • Lucas Ligtenberg