Niet leesbaar is fout

Steeds meer scholieren schrijven onleesbaar, of te langzaam. Op de pabo is weinig aandacht voor schrijfonderwijs. 'Het vak bestaat niet en daarom is moeilijk aan te tonen dat er iets mis mee is.'

De membraanpomp is opgebouwd uit het eiwit P-glycoproteïne (Pgp) dat door het celmembraan heen steekt. In de groep van Pinedo aan de Vrije Universiteit is vanaf begin jaren tachtig uitgebreid onderzoek gedaan naar de werking van de pomp, de mogelijkheden om hem stil te leggen en de herkomst ervan. Pgp is niet typisch een produkt van kankercellen, maar blijkt van nature in enkele menselijke weefsels voor te komen, vooral in cellen die cortisol en enkele gerelateerde hormonen produceren en afscheiden. Pgp is een pomp van steroïdenhormonen en geeft, als het op het pompprioriteiten aankomt, ook de voorkeur aan die hormonen. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om het pompen van chemotherapeutica te blokkeren door gelijktijdig een hoge dosis te geven van een verbinding die Pgp liever pompt. Cyclosporine is zo'n verbinding, en ook de calciumkanaalblokker verapamil, bekend als middel tegen de hartkwaal angina pectoris, blokkeert de pomp van Pgp. En ook het al jaren tegen sommige tumoren ingezette dexamethason voorkomt dat andere stoffen de cel uit worden gepompt.

    • Job van de Sande