Naast nummer 78 vindt u nummer 10

Mijn hospita, Inge Huber, had mij van school gehaald en samen liepen we in de stromende regen naar haar flat aan de Hans-Beimlerstrasse 31. Het leek heel eenvoudig. Poortje onderdoor en vanaf de binnenplaats portiek 31 inschieten. Er was geen enkele reden om aan te nemen dat ik die route de volgende dag niet zelf zou kunnen afleggen.

Hij isoleerde als eerste de bacteriën die voor de vorming van wortelknolletjes bij stikstofbindende planten zorgde. Hij isoleerde ook de eerste vrijlevende aerobe stikstofbindende bacteriën, ontdekte het proces van bacteriële sulfaatreductie en isoleerde de bijbehorende bacteriën. Hij ontdekte het nut van lichtgevende bacteriën voor biologisch onderzoek, hield zich bezig met melkzuurbacteriën, boterzuurbacteriën, denitrificerende bacteriën enzovoorts. Daarnaast verrichtte hij belangrijk fundamenteel werk op het gebied van de colloïdchemie en bleef hij geïnteresseerd in botanisch onderzoek, ondermeer op het terrein van groeihormonen en groeiremmers. Hij was ook de eerste die reincultures van algen verwierf en legde met zijn studie van het tabaksmozaiekvirus de grondslag voor de plantenvirologie. Zijn lab werd een Mekka voor industriële en toegepaste microbiologen. Typerend voor deze workaholic is, dat hij een van zijn grootste ontdekkingen, de bacterie Azotobacter chroococcum, deed op oudejaarsavond van het jaar 1900.

    • Dirk Wolthekker