Multinationale macht naar Bosnië

De komende internationale vredesoperatie in Bosnië - operatie Joint Endeavour - wordt geleid door het hoofdkwartier van het ACE Rapid Reaction Corps (ARRC), de nieuwe snelle interventiemacht van de NAVO. Dit hoofdkwartier wordt vanuit Duitsland overgebracht naar Sarajevo. Daar bevindt zich ook het hoofdkwartier van het Franse troepencontingent, dat zijn werkterrein in Zuidoost-Bosnië heeft. Het ARRC staat onder leiding van de Britse luitenant-generaal Martin Walker.

Het ARRC bestaat uit een hoofdkwartier waaraan eenheden uit dertien afzonderlijke NAVO-landen zijn toegewezen. Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Staten dragen hieraan het grootste deel bij, maar ook Nederland participeert. Frankrijk valt niet onder het ARRC. Toch zullen voor deze gelegenheid ook Franse troepen deel uitmaken van IFOR (Implementation Force for Bosnia). Daaraan worden nog eenheden toegevoegd van voormalige Warschaupact-landen die het Partnership for Peace, een samenwerkingsverband met de NAVO, hebben getekend, zoals Polen, Tsjechië, Slowakije en de Baltische landen. Zweden, Finland en enkele moslimlanden als Maleisië en Pakistan die ook troepen leveren aan de VN-macht in Bosnië, doen ook nu mee. Rusland heeft een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst met de NAVO gesloten en draagt bij met 1.500 man.

Een ARRC-woordvoerder bevestigde dat 2.500 ARRC-soldaten in ex-Joegoslavië een verbindingsnetwerk zullen aanleggen of deels overnemen van de VN, vliegvelden en key ports zoals Split en Ploce gereed zullen maken voor aankomst van militaire transporten, en wegen zullen controleren.

Vast staat dat het Amerikaanse troepen-contingent uit 20.000 man zal bestaan en tot de tanden zal worden bewapend. De Amerikaanse minister van defensie, Perry, heeft eerder gezegd dat IFOR “the meanest dog in town” zal zijn. Kern van de Amerikaanse troepenmacht is de Amerikaanse 1st Armoured Division, die zo'n 150 zware tanks van het type M1A1 Abrams zal meekrijgen en 250 Bradley infanterie-gevechtsvoertuigen. De divisie zal ook kunnen beschikken over 50 AH-64 Apache-gevechtshelikopters. Naar verluidt zullen ook troepen van de 10th Mountain Division deel uitmaken van het VS-contingent. Deze eenheid was de eerste die in 1992 in Somalië in het kader van een VN-operatie aan land ging en heeft in dat land veel - pijnlijke - ervaring opgedaan.

Daarnaast zouden manschappen van de Amerikaanse 10th Special Forces Group naar Bosnië gaan voor inlichtingenwerk en zogeheten psyops ('psychological operations'). Een ARRC-woordvoerder bevestigde dat eenheden “de instelling van de bevolking tegenover de vredesmacht” onderzoeken, omdat “de psychologische kant niet moet worden vergeten”.

Een deel van de Amerikaanse pantsereenheid vertrekt binnen enkele dagen per spoor vanuit Duitsland via Hongarije naar Bosnië, waar zij zullen opereren in de noordelijke sector. Een ander deel van de Amerikanen reist per boot over de Donau. De Amerikanen hebben hun hoofdkwartier in Tuzla. De Russen opereren in dezelfde sector.

De Britse minister van defensie, Michael Portillo, bevestigde vanochtend dat het Britse contingent, dat in het (noord-)westen zal opereren, uit ongeveer 13.000 man zal bestaan, waartoe onder meer eenheden van de 3de UK Division zullen behoren. Die zullen in Bosnië samenwerken met de daar al gestationeerde 24ste Airmobile Brigade. Ook een deel van de andere troepen van IFOR - Fransen, Spanjaarden, Britten, Nederlanders - is al in Bosnië als onderdeel van de Rapid Reaction Force (RRF), of bij de VN. In het laatste geval zullen zij hun blauwe baret voor een groene verwisselen. Duitsland zal met circa 4.000 man deelnemen, vooral logistieke troepen en genisten. Maar ook para's en Gebirgsjäger gaan mee met konvooien. Zij behoren tot het Kommando Spezialkräfte, dat in oprichting is.

    • Menno Steketee