M.J. van Rijn

Het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu heeft M.J. van Rijn (39) met ingang van 1 december benoemd tot plaatsvervangend directeur-generaal van volkshuisvesting. Hij volgt A. Hoelen op, die vervroegd uittreedt. De econoom Van Rijn is nu nog directeur financiën, strategie en control bij het directoraat-generaal van de volkshuisvesting.