Minister verbiedt PTT Post tariefkortingen

ROTTERDAM, 30 NOV. Minister Jorritsma blijft erbij dat Koninklijke PTT Nederland (KPN) moet stoppen met geven van quantumkortingen aan postorderbedrijven terwijl KPN-dochter PTT Post hun pakjes vervoert zonder BTW te berekenen. Het bedrijf krijgt zes weken de tijd om deze praktijk te staken.

Dat heeft de minister gisteren vastgesteld in reactie op het bezwaarschrift dat KPN indiende tegen een 'aanwijzing' die het bedrijf in juli ontving. Een aanwijzing is het hardste middel van de minister om KPN tot de orde te roepen. KPN overweegt bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in beroep te gaan tegen de beslissing van Jorritsma.

De minister is het eens met een aantal transportbedrijven dat zich bij haar over de PTT-praktijken beklaagd had eens dat PTT Post zich schuldig maakt aan concurrentievervalsing. Deze vervoerders, die met PTT Post in open concurrentie dingen naar gunsten van de postorderbedrijven, moeten 17,5 procent BTW over hun diensten berekenen. In principe geldt dat ook voor PTT Post. Het bedrijf bedacht echter met postorderbedrijf Otto een constructie om die verplichting te omzeilen: ontvangers van postorderzendingen werden hierbij formeel tot opdrachtgever van PTT Post gemaakt, waardoor de bezorging van de zendingen onder de BTW-vrije vervoersplicht van PTT Post kon worden gebracht. Otto, dat de feitelijke zaken met Post doet, kreeg als grootgebruiker een quantumkorting van Post.

Minister Jorritsma vindt de 'Otto-constructie' een handigheidje dat geen recht doet aan de strekking van de voorschriften waaraan PTT Post onderworpen is. Het bedrijf moet kiezen: òf quantumkortingen geven en BTW berekenen, òf een BTW-vrije dienst tegen het standaardtarief uitvoeren.

PTT Post vindt dat de wet ruimte biedt om met grote aanbieders kortingafspraken te maken voor het vervoer van post die zij namens hun klanten aanbieden. Dit soort kortingen, aldus PTT Post, staat los van het feit dat het bedrijf een BTW-vrijstelling heeft. Die is namelijk uitvloeisel van de vervoersplicht op grond van de Postwet. Concurrerende vervoerders zijn in het voordeel omdat zij die plicht noch tarieventoezicht hebben, betoogt PTT Post.