Kleuters

Hoe is het mogelijk dat er anno 1995 nog de oude spruitjeslucht over het oude kleuteronderwijs-imago op papier komt (W&O, 16 nov.) Een inzet om het huidige onderwijs grondig te analyseren op de waarde van het onderwijs vanaf groep drie voor de groepen een en twee blijft achterwege. De discussie blijft wederom ongeveer hangen bij de overgang van groep twee naar groep drie en wat vage eisen aan leerkrachten.

De verworvenheden - en dat was de term die hier gebruikt had moeten worden, van zowel het kleuter- als het lager onderwijs - worden niet goed belicht. Wat is de betekenis van onder andere het observeren, het zelfstandig werken, het ontwikkelingsgericht denken in de kleuterschool voor de groepen drie en hoger? Wat is de betekenis van het systematisch onderwijs geven, het planmatig werken en het durven toetsen van kinderen in de groepen drie en verder voor de groepen een en twee?

De indruk wordt gewekt dat er in de afgelopen tien jaar niets is gebeurd met die kennis. Het tegendeel is waar. Een wederzijds veranderingsproces is al lang in gang gezet. Zo creëert het artikel een nieuwe spruitjeslucht in plaats van een reëel verhaal over de stand van zaken! In de basisschool gaat het niet meer om elkaar te veroordelen en te beoordelen maar om van elkaar te leren.

    • Mary Mijnlieff