Kamer stemt in met privatisering Ziektewet

DEN HAAG, 30 NOV. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met de privatisering van de Ziektewet. Dit bleek gisterenavond bij de afronding van het debat over de Ziektewet. Wel eist de Kamer een grondige evaluatie van de maatregelen en eventuele correcties.

Sommige PvdA-Kamerleden, onder wie oud-vakbondsvoorzitter R. Vreeman en arts R. Oudkerk, hebben moeite met de kabinetsvoorstellen om de Ziektewet voor het overgrote deel van de werknemers af te schaffen. Fractiewoordvoerder K. Adelmund zal de fractie niettemin adviseren voor de privatisering van de Ziektewet te stemmen. De woordvoerders van D66 en de VVD doen hetzelfde. Daardoor ontstaat een Kamermeerderheid voor de kabinetsvoorstellen.

Adelmund diende, mede namens de coalitiepartners VVD en D66, een motie in waarin de regering wordt verzocht om twee effectrapportages. Deze moeten binnen zes en twaalf maanden na in werking treden van de wet aan de Kamer worden verstrekt. Het kabinet wordt onder meer gevraagd om te rapporteren over de positie van chronisch zieken, het aantal afgesloten verzekeringen in het midden- en kleinbedrijf en de hoogte van de verzekeringspremies. De nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, bedrijfsverenigingen en werkgevers mag volgens de drie coalitiepartners “geen verslechtering betekenen voor de positie van onder meer chronisch zieken, van sollicitanten en van de verzekerbaarheid van alle werknmemers en van de kleinere bedrijven”. Mocht dit toch het geval zijn, dan moet het kabinet ingrijpen. Staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) zegde toe “het proces te blijven volgen en in alle gevallen waarin dat noodzakelijk is bij te sturen”.

Ook wil de staatssecretaris voorkomen dat er aanstellingskeuringen plaatsvinden. In eerste instantie wil hij daarover op basis van vrijwilligheid afspraken maken met artsenorganisaties, werkgevers en werknemers. Werkgevers worden door de nieuwe wet “Uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte” verplicht om hun personeel gedurende 52 weken zeventig procent van het loon door te betalen. Het voordeel van deze wet boven de Ziektewet is volgens Linschoten “dat werkgevers zelf kunnen uitmaken op welke manier zij wel of niet eigen risico willen dragen”. Elk bedrijf kan volgens de staatssecretaris kiezen voor een periode waarin men zelf het risico van ziekte draagt. Voor de resterende periode kunnen dan verzekeringen worden afgesloten bij particuliere verzekeraars.