Internationaal Hof

Voorpaginabericht 'Frankrijk is tegen kandidaat Kooijmans' (NRC Handelsblad, 23 november), blikt terug op het vooroorlogse 'Permanente Hof van Internationale Justitie en noemt als Nederlands lid daarvan slechts de naam van Loder.

Hieraan had kunnen worden toegevoegd - en dat stempelt het Franse bezwaar tegen Kooijmans als Nederlander nog meer tot een argument 'pour besoin de la cause' - dat Loder bij de oprichting van het Hof in 1922 tevens als president werd verkozen; dit was mede een geste naar Nederland als gastland van het Hof!

In het artikel wordt echter geen melding maakt van jhr.mr. W.J.M. van Eysinga, die in 1931 als rechter, tevens vice-president van dat Hof werd verkozen en daaraan verbonden bleef totdat het Hof in 1946 plaats maakte voor het huidige Internationaal Gerechtshof.

    • Heilige Landstichting
    • J. Barendsen