Hugo de Groot (1)

Het artikel over Hugo de Groot (NRC Handelsblad, 20 november) lijkt wel aardig, maar doet geen recht aan deze rechtsgeleerde. In het bijzonder werd verzuimd zijn belangrijke werken op het terrein van het zeerecht (Mare Liberum) en het volkenrecht (De Jure Belli ac Pacis) te vermelden. Hij schreef voorts vele verhandelingen over geschiedenis en letterkunde.

In het artikel wordt de plank geheel misgeslagen wanneer wordt opgemerkt dat hij na zijn ontsnapping uit Loevestein als een wanhopige door Europa zwierf.

Na zijn ontsnapping was hij circa veertien jaar verbonden aan het hof van de Franse koning en daarna tien jaar - eveneens in Parijs - als ambassadeur voor Zweden bij de Franse staat.

Ten slotte bewijst de huidige Nederlandse regering Hugo de Groot weinig eer met de exorbitante vraagprijs van 43 gulden voor de zilveren herdenkingsmunt van tien gulden.

    • B.S. Nagelkerke