Groot-Brittannië stapt uit Europees filmfonds

STRAATSBURG, 30 NOV. Groot-Brittannië heeft zich gisteren onverwacht teruggetrokken uit het Europese filmfonds, dat financiële steun geeft aan Europese produkties. De directeur van het fonds, Gaetano Adinolfi, heeft zijn teleurstelling en onbegrip uitgesproken over de stap.

De Britse ambassade in Parijs wilde geen commentaar geven op het besluit. Er nemen nu nog drieëntwintig Europese landen deel aan het fonds Eurimages, dat in 1988 is opgezet door de Raad van Europa. Het fonds is bedoeld om het concurrentievermogen van de Europese film ten opzichte van Amerikaanse produkten te vergroten.

Het fonds heeft tot nu toe 280 miljoen gulden steun gegeven aan de produktie van 424 avondvullende films en documentaires. De Britse jaarlijkse bijdrage bedroeg rond 6,5 miljoen gulden. In totaal ontvingen 56 Britse films subsidie. Daaronder waren Land and Freedom van Ken Loach en Underground van de Joegoslavische regisseur Emor Kusturica (RTR/AFP).