Gronings verkeer (1)

Met genoegen heb ik het ar tikel over het Groninger verkeersbeleid (NRC Handelsblad, 22 november) gelezen. In dit artikel komt onder andere het 'onoplosbare' file-probleem bij het Juliana-plein ter sprake. Volgens verkeerswethouder Pieter Stam is de forens zelf grotendeels schuldig aan dit probleem. Forenzen zouden namelijk weigeren gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Als student in Groningen en wonende in een van de forenzenplaatsen maak ik dagelijks gebruik van de bus. Door een keer een busrit in de spits te maken had de wethouder kunnen zien dat zijn inspanningen voor het verbeteren van het openbaar vervoer geen vruchten hebben afgeworpen. De bus doet in de spits gemiddeld twee keer zo lang over het traject Roden-Groningen als buiten de spits. Bovendien zit deze bus altijd stampvol.

De enige oplossing is het aanleggen van busbanen aan de rand van de stad en het inzetten van meer bussen in de spits. De overheden hebben blijkbaar nog nooit gehoord van doelgerichtheid. Het ontbreekt onze bureaucratie bovendien aan gezond verstand.

    • A. van Tijum