Fotografie-opdracht krijgt andere vorm

GRONINGEN, 30 NOV. De jaarlijkse documentaire fotografie-opdrachten, die de afdeling Nederlandse geschiedenis van het Rijksmuseum verstrekt, houden in hun huidige vorm op te bestaan. Nieuwe opdrachten om de collectie aan te vullen zullen alleen nog op incidentele en onregelmatige basis worden verleend. Daarnaast zal het museum aankopen gaan doen. De recente, eerste aankoop is een serie van 75 portretten (gomdrukken) van de leden van de Eerste Kamer, gemaakt door Helena van der Kraan.

Volgens Peter Sigmond, hoofd van de afdeling Nederlandse geschiedenis, maakt het besluit deel uit van de 'heroverwegingen inzake het beleid van de afdeling'. Sigmond, die in april dit jaar de gepensioneerde Wim Vroom opvolgde, zal de komende jaren besteden aan een nieuwe opstelling voor de afdeling. “Daarbinnen blijft fotografie een voorname rol spelen. Wat verandert, is de vorm waarin dat gebeurt”, aldus Sigmond.