EU wil snel afspraken met derde landen over relatie tot Euromunt

BRUSSEL, 30 NOV. Op korte termijn moeten afspraken worden gemaakt over een wisselkoerssysteem waarin de verhouding wordt vastgelegd tussen de vanaf 1999 in te voeren Europese eenheidsmunt en de munten van de landen die daarbuiten vallen. Die aanbeveling doen de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Santer, en Eurocommissaris voor economie, Yves-Thibault de Silguy, in een gisteren gepresenteerd rapport.

Het rapport zal worden voorgelegd aan de Europese top van staats- en regeringsleiders op 15 en 16 december in Madrid. Om een verduidelijking van de verhouding tussen landen die per 1 januari 1999 toetreden tot de Europese muntunie (de 'ins') en zij die daaraan niet kunnen of willen meedoen (de 'outs'), was door vooral Groot-Brittannië gevraagd tijdens de Europese top deze zomer in Cannes. De Britten hebben, via een zogeheten opt out bedongen dat ze zelf kunnen bepalen of ze aan de muntunie deelnemen.

Volgens de Europese Commissie is een wisselkoersmechanisme tussen de landen die toetreden tot de muntunie en de landen die achterblijven van belang voor een efficiënte interne markt. Ook zal zo'n mechanisme een stimulans geven aan de 'outs' om zich te blijven inspannen voor deelname aan de Europese Monetaire Unie. Commissievoorzitter Santer presenteerde het rapport over de relatie tussen 'ins' en 'outs' gisteren tijdens een algemene voorbereiding op de top van Madrid.

Als tweede prioriteit noemde Santer een impuls aan het midden- en kleinbedrijf. De Commissie vraagt de top van Madrid een “frisse kijk” te werpen op deze sector. In een apart rapport stelt de Commissie maatregelen voor om (bureaucratische) hindernissen voor beginnende ondernemers te beperken en om de bedrijven meer kans te geven op de (interne) markt.

Santer kritiseerde gisteren ook uitlatingen van de Britse Eurocommissaris Neil Kinnock. Deze plaatste eind vorige week vraagtekens bij de datum van 1 januari 1999 voor invoering van de Europese muntunie. De, op persoonlijke titel gedane, uitspraken ontlokten Santer gisteren de opmerking dat Kinnock ofwel een minderheidsstandpunt in de Commissie vertegenwoordigt of “niet voldoende persoonlijkheid bezit om zijn collega's te overtuigen”. Santer zei te verwachten dat de Europese top in Madrid zich zal uitspreken voor de onomkeerbaarheid van de Europese muntunie.