DES-schade

In W&O (16 nov.) geeft Gijs Beets een overzicht van de schade die het DES-hormoon - ook vandaag nog - kan veroorzaken. In dit heldere artikel 'DES-dochters krijgen vaak vroeggeboren kinderen' staat een tweetal feitelijke onjuistheden.

Niet de moeders die tijdens hun zwangerschap DES toegediend kregen kunnen een bijzondere vorm van vaginakanker ontwikkelen, maar dochters die uit deze zwangerschappen zijn geboren. Het betreft het zogenoemde clear cell adenocarcinoom.

Verder lopen DES-dochters geen verhoogd risico op baarmoederhalskanker, zoals het artikel meldt. Wel worden bij dochters vaker dan bij andere vrouwen voorstadia van dit plaveiselcelcarcinoom van de cervix geconstateerd.

Dit doet overigens niets af aan de berekeningen die tot de conclusie leiden dat de schade van het DES-hormoon in Nederland enorm is.

    • Dietske van der Brugge