De Vries tegen lokaal referendum

DEN HAAG, 30 NOV. Directeur K. de Vries van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is tegen invoering van een correctief referendum op lokaal niveau. Hij zegt dit in het ondernemerstijdschrift Forum dat vandaag verschijnt. De Vries denkt dat groepen burgers zulke volksraadplegingen voor hun eigen belangen zullen gebruiken. De VNG-directeur noemt het regeringsplan voor referenda ondoordacht.