De stip-methode van Feuerstein; Een vierkant lijkt eenvoudig

'Meester, meester, kom, kijk! Is 't goed of fout?', roept Isaac (14) uit Ghana. Op de Nova-vestiging van de Esprit Scholengroep, het voormalige Nova-college in Amsterdam-West, krijgen elke donderdag zeventien allochtone leerlingen les in denkvaardigheden volgens een methode die in het buitenland al met succes is toegepast bij onder meer kinderen met het syndroom van Down, blinden en drugsverslaafden. Behalve op het Nova is in Nederland de methode bij wijze van experiment dit schooljaar ook geïntroduceerd op het Technisch Lyceum in Eindhoven en bij de Stichting Basiseducatie voor volwassenen in Amsterdam.

Over de methode van Feuerstein: Manon de Jager, Jo Lebeer, Denken kun je leren, Sardes, Den Haag, 1994.

“Ik denk dat dat over tien tot twintig jaar zo zal zijn. Maar bedenk wel dat het een dure chronische ziekte zal zijn. We hebben meer artsen nodig, meer behandelcentra, meer operatiekamers.”

    • Heiko Jessayan