Antillen moeten van IMF in 1996 tekort halveren

DEN HAAG, 30 NOV. De Nederlandse Antillen moeten volgend jaar hun begrotingstekort halveren. Dit wordt de kern van het aanpassingsprogramma waarover de Antilliaanse regering op het ogenblik onderhandelt met het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Begin december reist een IMF-delegatie naar Willemstad om de laatste hand te leggen aan het IMF-programma waarvoor de financiële ondersteuning zal worden verstrekt door Nederland.

“De Nederlandse Antillen hebben dringend behoefte aan een aanpassingsprogramma. Het grote probleem is de begrotingssituatie”, zei de directeur van het IMF, Michel Camdessus gisteren in Den Haag. Camdessus heeft met minister van financiën Zalm en met premier Kok gesproken over onder meer de financieel-economische problemen op de Antillen.

Volgens goed ingelichte bronnen moet het Antilliaanse begrotingstekort, dat volgend jaar dreigt op te lopen naar tien procent, ongeveer gehalveerd worden. De ombuigingen zullen vooral gevonden moeten worden door vermindering van de uitgaven voor ambtenarensalarissen.

Camdessus zei dat hij “bemoedigd” was door de vastbeslotenheid van de Antilliaanse autoriteiten om de begrotingsproblemen aan te pakken en structurele maatregelen te nemen. “Dit is voor ons het ideale bijstandsprogramma”, zei Camdessus, “wij ontwerpen het beleid en Nederland betaalt de rekening.”

De Nederlandsche Bank zal de financiering van het aanpassingsprogramma verstrekken uit zijn deviezenvoorraad. Naar verwachting gaat het om een bedrag van maximaal 200 miljoen gulden dat onder harde voorwaarden wordt uitgeleend. De uitbetaling zal plaatshebben op advies van het IMF en afhankelijk zijn van de naleving van het aanpassingsprogramma. Het IMF houdt hierop per kwartaal toezicht.

De directe aanleiding tot de verslechtering van de financieel-economische situatie op de Antillen is de orkaan Luis geweest, die Sint Maarten in september verwoestte. De toeristensector van Sint Maarten is goed voor een derde van de deviezeninkomsten van de Antillen. Doordat deze inkomsten voorlopig wegvallen, ontstond een acuut betalingsbalansprobleem en dreigde de Antilliaanse gulden onder druk te komen.

Tijdens zijn tweedaagse bezoek aan Nederland heeft IMF-directeur Camdessus ook over de toetreding van Bosnië tot het IMF en de Wereldbank gesproken. Hiervoor moeten eerst de betalingsachterstanden, die Bosnië zijn toegewezen bij de ontbinding van Joegoslavië, weggewerkt worden. Aangezien Bosnië verzocht heeft zich aan te sluiten bij de Nederlandse kiesgroep in het bestuur van het IMF en de Wereldbank, is Nederland nauw betrokken bij de regeling van het lidmaatschap.

Nederland heeft zich bereid verklaard om met een kortlopende financiering de betalingsachterstand aan het IMF weg te werken. Het betreft een bedrag van 37 miljoen dollar (60 miljoen gulden). Zodra dit is betaald, kan het IMF een noodlening verstrekken uit zijn faciliteit voor 'steun aan landen die een conflict achter de rug hebben'. Hiermee kan het Nederlandse krediet weer worden terugbetaald. Ondertussen is het IMF begonnen een bijstandsprogramma voor Bosnië uit te werken. “We hebben geen minuut te verliezen”, aldus Camdessus. Een IMF-missie is inmiddels in Sarajevo geweest.

    • Roel Janssen