Tokio: groei door deregulering

TOKIO, 29 NOV. Deregulering van de economie zal Japan de komende jaren ruim één procent extra economische groei opleveren en moet daarom de hoogste prioriteit hebben, zo zegt het Japanse Economisch Plan Bureau. Het Bureau heeft vanmiddag in Tokio het nieuwe Vijf Jaren Plan bekend gemaakt waarin richtlijnen voor het beleid van de regering zijn vervat. Naar verwachting zal de regering vrijdag haar goedkeuring aan het plan geven.

Het plan inventariseert de problemen waarvoor Japan zich ziet gesteld en geeft aan welke hervormingen de overheid moet doorvoeren om deze problemen het hoofd te bieden. Om tegenstanders van hervormingen het belang duidelijk te maken besluit het stuk met twee globale groeiprognoses voor de komende vijf jaar: 3 procent reële groei van het bruto binnenlands produkt per jaar bij doorvoering van de hervormingen en slechts 1,75 procent zonder doorvoering.

In het stuk staat dat de Japanse economie zich moet aanpassen aan de werking van de internationale markt. “De Japanse economie kan niet meer leunen op de grote export van de auto- electronica industrie”, aldus Takafumi Kaneko, plaatsvervangend directeur-generaal van de Afdeling Planning van het bureau, verwijzend naar de export georiënteerde basis van de grote economische groei na de oorlog. Door de hoge produktiekosten in Japan en de dure yen hebben veel Japanse bedrijven hun produktie inmiddels naar het buitenland verplaatst en kampt Japan met de hoogste werkeloosheid (ruim 3 procent officieel, bijna 6 procent offcieus) in de naoorlogse periode.

Japan moet door middel van deregulering en het stimuleren van concurrentie enerzijds de hoge kosten in Japan zelf te lijf gaan en anderzijds een dynamischere economie creëren, zodat er meer ruimte komt voor nieuwe bedrijven in toekomstige groeisectoren als informatie en telecommunicatie technologie, milieu en diensten. “De staat moet slechts de basis leggen voor een samenleving waarin de markt de hoofdrol speelt”, aldus Kaneko.

De veranderingen moeten de Japanse economie in overeenstemming brengen met internationale normen en toegankelijker maken voor buitenlandse bedrijven. Tegelijkertijd moet Japan een actievere rol in de wereld op zich nemen, streven naar wereldwijde vrije handel en zijn ideeën presenteren over de doelen waar de wereldgemeenschap naar moet streven.

Het Economisch Plan Bureau schrijft zijn plannen op verzoek van de regering dat er vervolgens zijn goedkeuring aan geeft. Het plan bevat echter slechts richtlijnen en vooruitzichten voor het vaststellen van beleid en heeft geen enkele bindende kracht. De plannen zullen nu hun weerslag moeten vinden in het beleid van de diverse ministeries.

    • Hans van der Lugt