'Sociale fraude pas bij 12.000 gaan vervolgen'

DEN HAAG, 29 NOV. De grens voor strafrechtelijke vervolging bij fraude met sociale uitkeringen moet worden verhoogd van zes- naar twaalfduizend gulden. Dit bepleitte PvdA-woordvoerder Noorman-Den Uyl gisteren in de Tweede Kamer tijdens een fraudedebat met minister Sorgdrager (justitie).

De PvdA-fractie, daarin gesteund door coalitiegenoot D66, vindt dat de grens van zesduizend gulden een te grote rechtsongelijkheid creëert met bijvoorbeeld belastingfraude door particulieren waar de grens bij twaalfduizend gulden ligt. Volgens VVD-woordvoerder De Vries maken PvdA en D66 een vergelijking tussen “appels en peren. Het is beslist niet zo dat de belastingfraudeur beter af is dan de sociale fraudeur.” Volgens D66-woordvoerder Van Walsem is dit wel het geval. “Wij pleiten gewoon voor het idee van gelijke monniken, gelijke kappen.”

Minister Sorgdrager hield de boot af. Volgens de minister is het een kwestie van opportuniteit dat belastingfraudeurs voor de belastingrechter verschijnen. Die kan via een verhoging van de navordering met honderd procent de fraudeur soms veel harder raken in de portemonnee dan de strafrechter met een boete. Verder stelde Sorgdrager dat de sociale dienst het mensen niet kan aandoen hun leven lang te moeten terugbetalen terwijl ze toch al van een sociale uitkering moeten leven. “En soms hebben ze aan één leven niet genoeg. Als je dertigduizend gulden moet terugbetalen in termijnen van honderd gulden per maand, moet je wel 250 jaar oud worden”, aldus de minister van justitie.

Noorman-Den Uyl en Van Walsem zijn door dit argument niet overtuigd. Het PvdA-Kamerlid noemde twee fraudezaken door particulieren, allebei voor een bedrag van iets meer dan zesduizend gulden. De uitkeringsfraudeur krijgt te maken met terugvordering en de openbare zitting van de strafrechter. De belastingfraudeur kan de zaak anoniem schikken met de belastingdienst, dan wel het laten aankomen op een beroepszaak bij de belastingrechter.

Het kabinet werkt aan een nota over de financiële grenzen voor strafrechtelijke vervolging. Tegenover de opvatting van Sorgdrager die een grens van zesduizend gulden wil vasthouden, staan de staatssecretarissen Vermeend (financiën) en Linschoten (sociale zaken) die voor een grens van twaalfduizend pleiten.