Senaat akkoord met uitbreiding van Schiphol

DEN HAAG, 29 NOV. De Eerste Kamer is met een grote meerderheid akkoord gegaan met de uitbreiding van Schiphol met een vijfde baan.

Nadat minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) gistermiddag twijfel over de groeicijfers van de nationale luchthaven grotendeels had weggenomen, waren alleen nog GroenLinks en senator Bierman (namens een aantal 'groene' partijen) tegen.

In het begin van het debat had met name de PvdA, maar in mindere mate ook D66 en CDA laten blijken zich zorgen te maken over de toekomst, mocht Schiphol sneller vol raken dan voorzien. De kabinetsplannen gaan ervan uit dat het jaarlijkse maximum van 44 miljoen passagiers in 2015 wordt bereikt, maar de huidige groeicijfers lijken erop te wijzen dat dit veel eerder gebeurt. Vraag is dan of Schiphol die grens mag overschrijden. GroenLinks en CDA wilden een onafhankelijk onderzoek naar de groeicijfers.

Senator Linthorst (PvdA) zei dat de kabinetsplannen met hun groeicijfer van 3,5 procent (dat inmiddels meer dan verdubbeld is) een “erg hoog gaat-u-maar-rustig-slapen gehalte” hebben. CDA'er Baarda vond dat “in de memorie van antwoord nogal laconiek wordt gedaan” over de groeicijfers. Volgens Jorritsma zijn de hogere groeicijfers tijdelijk van aard, als gevolg van onder meer de succesrijke samenwerking met North-West Airlines, de invoering van een blokkensysteem en de lage prijzen van vliegtickets. Op de VVD na, vroegen alle fracties zich af of het niet verstandiger zou zijn Schiphol niet uit te breiden, en in plaats daarvan in de Flevopolder een tweede nationale luchthaven aan te leggen.

Jorritsma pareerde de kritiek door erop te wijzen dat hogere groeicijfers juist een snel besluit over de uitbreiding rechtvaardigen. Het nieuwe vijfbanenstelsel is volgens het kabinet milieuvriendelijker dan de huidige vier banen zijn. “Als het milieu u werkelijk ter harte gaat, zou u nu met de kabinetsplannen moeten instemmen”, aldus de minister. Zij bleef overigens bij haar standpunt dat de groeicijfers “weer zullen afvlakken”. “Er is geen enkele reden de noodklok te luiden.”

Het onafhankelijke onderzoek naar de groeicijfers wees Jorritsma dan ook af. In 1999 is een evaluatie van de kabinetsplannen voorzien waarin ook de groeicijfers aan bod komen, betoogde de minister. Wel zegde ze toe de diverse cijferreeksen ten behoeve van de Eerste Kamer nog eens op een rij te zetten. Volgens Jorritsma is de beperking aan de groei van Schiphol in de vorm van maximaal 44 miljoen reizigers “een hard gegeven”.