Netelenbos: afspraken over sponsoring scholen

DEN HAAG, 29 NOV. Staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) wil “uitwassen” van sponsoring op basisscholen en middelbare scholen voorkomen. Hiertoe wil ze afspraken maken met de organisaties van schoolbesturen. Er is volgens haar overigens geen reden tot paniek.

Dat zei de staatssecretaris gisteren in de Tweede Kamer in antwoord op vragen het GroenLinks-Kamerlid M. Rabbae naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag. Hij is bezorgd over de trend dat het bedrijfsleven steeds openlijker kinderen aan zich probeert te binden door basisscholen en middelbare scholen te sponsoren. Er zijn nu geen regels. Ondernemingen plaatsen bijvoorbeeld reclameborden in scholen in ruil voor 1.200 gulden of twee tv's, Albert Heijn gaat middelbare schoolkantines beheren en Nike geeft workshops bij wijze van gymles.

Volgens Netelenbos springen scholen voorzichtig om met bijdragen van bedrijven en organisaties en is er “geen sprake van” dat bedrijven invloed hebben op het lesprogramma of de inhoud van examens. De veronderstelling van het CDA-Kamerlid Koekkoek tegen dat scholen hun toevlucht zoeken bij sponsors omdat het rijk tekort schiet, sprak ze tegen.

Hoewel de staatssecretaris zei geen inzicht te hebben in de omvang van het fenomeen, wees ze het verzoek van PvdA-Kamerlid De Cloe om onderzoek af. Ze wil eerst overleggen met de schoolbesturen. Daarnaast is ze van plan ouders een grote stem geven in het besluit of een school zich laat sponsoren. Ze krijgen via de medezeggenschapsraad instemmingsrecht, net als over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Netelenbos zal daartoe binnenkort een wetsvoorstel indienen bij de Kamer.