Miloševic zet nationalisten uit partijtop in Servië

BELGRADO, 29 NOV. De Servische president, Slobodan Miloševic, heeft de top van zijn regerende socialistische partij gezuiverd van vijf nationalistische dogmatici. De zuivering wordt gezien als een poging van Miloševic zich te distantiëren van het extreme nationalisme nu in Bosnië de vrede voor de deur staat.

De belangrijkste ontslagen leider is Borisav Jovic, een oude bondgenoot van Miloševic die namens Servië lid is geweest van het staatspresidium van het vroegere Joegoslavië. In 1990 en 1991 was hij als voorzitter van dat presidium nominaal staatshoofd van dat oude Joegoslavië - de één na laatste. Jovic heeft onlangs memoires gepubliceerd waarin details worden onthuld die duidelijk maken dat Miloševic zeer nauw betrokken was bij het ontketenen van de oorlogen in Kroatië en Bosnië.

De andere uit het partijbestuur gezette nationalisten zijn partij-ideoloog Mihajlo Markovic, Milorad Vucelic, voormalig hoofd van de Servische staatstelevisie en architect van de nationalistische propagandacampagnes in het verleden, Radovan Pankov, de partijleider in Vojvodina, en Slobodan Jovanovic, directeur van het staatspersbureau Tanjug.

De vijf ontslagen leiders hebben zich vanaf het eind van de jaren tachtig met Miloševic verbonden in diens campagne om de Servische invloed binnen de oude Joegoslavische federatie te vergroten. Die campagne leidde tussen 1989 en 1991 tot de desintegratie van Joegoslavië en een verwoestende oorlog in Kroatië en vervolgens in Bosnië. Een jaar geleden maakte Miloševic een ommezwaai en nam hij afstand tot de Bosnische Serviërs die het toenmalige vredesplan van de contactgroep afwezen en de oorlog wilden voortzetten. Nu de vrede van Dayton is geparafeerd vindt Miloševic het volgens waarnemers kennelijk tijd zich van de nationalistische hardliners te ontdoen.

De opvolgers van de vijf ontslagen leiders zijn politici die worden geacht de nieuwe prioriteiten van Miloševic te delen. Onder hen zijn de Joegoslavische president Zoran Lilic en de Joegoslavische minister van buitenlandse zaken Milutinovic. (AFP, AP)