Lastenverlaging Britten in voorzichtige begroting

LONDEN, 29 NOV. De Britse regering heeft gisteren een voorzichtige begroting gepresenteerd voor de periode 1996-1997. De beloofde ingreep in de inkomstenbelasting is bescheiden uitgevallen.

De lastenverlichting bestaat uitsluitend uit een verlaging van het belangrijkste tarief met één procentpunt tot 24 procent en een verhoging van de belastingvrije voet. De lagere inkomsten van 3,1 miljard pond (ruim 7,5 miljard gulden) die de ingreep met zich meebrengt, worden gecompenseerd met bezuinigingsmaatregelen.

Zo gaan de accijnzen op autobrandstof en sigaretten omhoog, gaan die op sterke drank omlaag en blijven die op bier en wijn gelijk. De prijzen van benzine en diesel stijgen met 3,5 pence per liter. Voor superbenzine moeten de Britten vanaf volgend jaar mei nog eens vier pence meer betalen.

De begroting die minister Clarke van financiën presenteerde werd gisteren lauw onthaald. De minister zei dat de door Labour geëiste winstbelasting voor geprivatiseerde nutsbedrijven niet doorgaat. De bewindsman verzekerde dat met de belastingverlagingen de overheidsuitgaven in gelijke mate omlaag gaan. Wat de inflatie betreft blijft Groot-Brittannië in de woorden van Clarke op koers, met een voorziene prijsstijging van 2,5 procent op jaarbasis tegen het voorjaar van 1997. Op dit moment bedraagt de inflatie in Groot-Brittannië 2,9 procent.

De bescheiden begroting en verwachte daling van de inflatie bieden volgens waarnemers ruimte voor een renteverlaging. De Britse economie kan zo'n maatregel gebruiken. De regering heeft haar raming voor de economische groei voor het lopende jaar verlaagd van 3 procent naar 2,75 procent. In 1996 zal de groei daarentegen iets hoger uitkomen, op 3 procent in plaats van de eerder voorziene 2,75 procent. Volgens Clarke komt het begrotingstekort als gevolg van tegenvallende belastinginkomsten dit jaar uit op 29 miljard pond (75,4 miljard gulden), in plaats van de deze zomer voorziene 23,6 miljard pond. Het tekort zal in 1996/97 echter dalen tot 22,5 miljard pond en het jaar daarop tot 15 miljard pond.

Clarke sloot verdere belastingverlagingen niet uit, “wanneer de Britse economie zich dat kan permitteren”. Ondanks het groter dan verwachte financieringstekort en hogere tekorten in de komende jaren dan geraamd, zei Clarke dat het streven naar een gebalanceerde begroting (zonder tekort) tegen het einde van de eeuw intact blijft. Oppositieleider Tony Blair, wiens Labour-partij dertig procent voorligt op de Conservatieven in de opiniepeilingen, zei dat de begroting de sociale verschillen in Groot-Brittannië alleen maar vergroot. “Als dit de begroting moest worden die de Conservatieven aan een verkiezingsoverwinning moet helpen, dan heeft die gefaald.” De Britse parlementsverkiezingen vinden uiterlijk plaats in mei 1997. (AP, Reuter)