Lafontaine en Gysi hadden een 'gewoon' gesprek

BONN, 29 NOV. Een “doodgewone ontmoeting” zonder “bijzondere betekenis”, noemde de nieuwe SPD-voorzitter, Oskar Lafontaine, het eerste gesprek dat hij gisteravond met de fractieleider van de PDS in de Bondsdag, Gregor Gysi, heeft gevoerd over de verhouding tussen de twee partijen.

Gysi zei dat hij in een gesprek van een uur de indruk had gekregen dat Lafontaine streeft naar “een normalisering” van de betrekkingen met de PDS, de opvolgster van de vroeger in de DDR heersende communistische SED. Maar de uit Oost-Duitsland afkomstige SPD-ondervoorzitter Wolfgang Thierse omschreef het gesprek, waaraan hij had deelgenomen, als “controversieel”. Volgens Thierse was de PDS van SPD-kant gekritiseerd wegens haar “populistische politiek” in Oost-Duitsland.

Lafontaine had de oorspronkelijk voor vandaag geplande ontmoeting met Gysi afgezegd wegens een uitnodiging van de Franse president, Jacques Chirac, voor een bezoek in Parijs. In het alsnog ingelaste gesprek Lafontaine-Gysi is gisteravond vooral gesproken over de opbouw en de economische toestand van Oost-Duitsland, waar de PDS al enkele jaren verkiezingsscores van 20 tot 30 procent boekt. In Oost-Berlijn werd zij vier weken geleden in plaatselijke verkiezingen zelfs grootste partij.

Na Lafontaines verrassende verkiezing als SPD-voorzitter, twee weken geleden op een partijcongres in Mannheim, had hij aangekondigd van de SPD weer “een linkse partij” te willen maken en bij voorkeur een coalitie met de Groenen te zullen nastreven. Toen bleek dat hij, lang voor dat congres overigens, een afspraak met Gysi had gemaakt verweten de regeringspartijen (CDU/CSU en FDP) hem na de Bondsdagverkiezingen van 1998 een “volksfront” van SPD, Groenen met gedoogsteun van de PDS te willen.

Ook in de rechtervleugel van de SPD en bij sommige Oostduitse partijgenoten was daarover onrust ontstaan. Die groeide nog toen Lafontaine vorige week de PDS in een notitie voor het SPD-bestuur omschreef als “politieke concurrent” met wie “een zakelijke confrontatie” nodig is. Met dat standpunt nam hij afscheid van de onder zijn voorganger Rudolf Scharping opgestelde 'verklaring van Dresden', waarin contacten met de PDS slechts bij wijze van uitzondering toegelaten werden. Volgens vele analyses heeft de SPD onder Scharping vorig najaar haar kleine nederlaag in de Bondsdagverkiezingen mede geleden omdat zij juli 1994 in de Oostduitse deelstaat Saksen-Anhalt een rood-groene coalitie met gedoogsteun van de PDS aanging. Kanselier Helmut Kohl (CDU) had de SPD in zijn campagne vervolgens verweten dat zij “de democratische consensus van de grote partijen” had verlaten en in feite “een andere Bondsrepubliek” wilde.

    • J.M. Bik