KLM sust onrust over onderhoud

ROTTERDAM, 29 NOV. De KLM heeft 156.000 klanten die regelmatig met de maatschappij vliegen een 'persoonlijke' brief geschreven waarin wordt uitgelegd hoe het zit met het onderhoud van de toestellen. De maatschappij ziet zich genoodzaakt tot deze actie na negatieve publikaties over het technisch onderhoud. De 'mailing' aan de vaste klanten - leden van Flying Dutchman - heeft het bedrijf ettelijke tonnen gekost.

Aanleiding tot de twijfel aan het onderhoud vormde in eerste instantie een uitgelekt geheim rapport van de Rijksluchtvaartdienst, waarin wordt gesteld dat de KLM voor één jaar een zogeheten JAR 145-certificaat krijgt in plaats van de gebruikelijke twee jaar. Kort daarop grepen de vliegers het vermeend falend onderhoud aan om hun positie kracht bij te zetten in de vastgelopen onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden.

In de brief aan de leden van Flying Dutchman wijst de KLM-directie erop dat bij het verlenen van het certificaat de kwaliteit van het werk van de technische dienst niet ter discussie heeft gestaan. De Rijksluchtvaartdienst wil de veranderde wijze van werken binnen de technische dienst van de KLM echter van nabij blijven volgen. Volgens een woordvoerder van de KLM worden binnen de dienst sinds 1992 'zelfsturende teams' geformeerd die op een andere manier werken dan tot nu toe gebruikelijk was. “Er is dus sprake van een zekere cultuuromslag, die de gang van zaken alleen maar beter moet maken. Zo'n omslag gaat echter ook gepaard met problemen. Het is daarom volstrekt begrijpelijk dat de Rijksluchtvaartdienst zijn verantwoordelijkheid neemt en eist dat die zelfsturende teams moeten werken in overeenstemming met de JAR 145-regelgeving”.