'Ik vind het gewoon heel erg triest actie te moeten voeren voor een basissalaris'

“Aan het einde van de jaren tachtig kwam minister Van Dijk alle politiemensen financieel tegemoet. Hij gaf ons, in plaats van een verdiende salarisverhoging, een vaste toeslag. Om geen precedent te scheppen tegenover andere ambtenaren. Van Dijk beloofde, zo hoorde ik van de vakbonden, dat de overheid nooit aan die toeslag zou tornen. En nu gebeurt dat toch! Het verhaal gaat dat de huidige minister van binnenlandse zaken, Dijkstal, geleidelijk wil korten, maar dat is volgens de bonden lang niet zeker. Die zeggen dat ze het nog helemaal niet met het ministerie hebben gehad over de vorm van afbouw. Ik ben met dat laatste eigenlijk niet zo bezig. Ik vind het gewoon heel, heel erg triest dat de politie nu actie moet gaan voeren om een basissalaris te behouden.

“Valt een groot deel van de vaste toeslag ineens weg - de bonden achten dat mogelijk - dan lever ik per maand 250 tot driehonderd gulden schoon in. Niet gering op een salaris dat netto tussen de 3.100 en 3.300 piek schommelt. En dan te bedenken dat het werk van een politieman stukken zwaarder is geworden. Het lijkt wel of het met het jaar veeleisender wordt. Niet door de onregelmatige diensten, daar heb ik niet zo veel moeite mee. Er zitten zelfs voordelen aan: je bent wel eens lekker overdag vrij, als andere mensen moeten werken. Nee, onze taak wordt moeilijker door al die agressie die op straat, in het verkeer, eigenlijk overal op je afkomt. Dat mag je niet onderschatten.

“De tolerantiegrens is enorm verlaagd. Als je vroeger - ik ben al sinds '72 bij de politie - commentaar gaf op iemands gedrag, dan werd dat min of meer geaccepteerd. Nu krijg je een agressieve reactie terug. En wat te denken van alle extra diensten die wij, op onze paarden, moeten draaien om het uitgaansleven een beetje in goede banen te leiden. Die zijn niet flauw. Dan is er ook nog het voetballen. Om de week staan we er weer, als FC Utrecht thuis speelt. Ik wil niet te lang klagen, onze collega's van de surveillance-dienst hebben het nog drukker. Er komen enorm veel aangiftes binnen.

“Zonder die vaste toeslag krijg ik financiële problemen, ook al heeft mijn vrouw een baan voor halve dagen in de wijkverpleging. Mijn oudste kind is 16 jaar en gaat volgend jaar een vervolgopleiding doen. Dat gaat er wat het geld betreft behoorlijk inhakken. Ja, dat is een smak, want er zit ook een stevige hypotheek op onze koopwoning. De acties? Ik ben lid van de Nederlandse Politie Bond NPB, maar ik weet nog niet hoe fanatiek ik eraan meedoe. Het hangt een beetje af van het soort acties dat wordt gevoerd. Ik heb altijd het volgende standpunt ingenomen: Ik sluit me pas bij de protesten aan als die publieksvriendelijk zijn. Leiden ze ertoe dat de mensen een negatief beeld van de politie krijgen, dan pas ik. Problemen maken op rijkswegen, daar krijgen ze mij niet voor. Wel voor acties die heel duidelijk bij politiek Den Haag overkomen: geen verbalen maken, geen snelheidscontroles verrichten op de A2, etcetera.

“Ik ben benieuwd hoe het afloopt. Het gaat hard tegen hard. De bonden zeggen dat Dijkstal de politie flexibeler wil maken, dat er meer van onze mensen beschikbaar moeten zijn voor de avond, de nacht en het weekeinde. De agenten die een hoop van die onaangename diensten gaan draaien, krijgen zicht op een aantrekkelijke onregelmatigheidstoeslag. Mooi, maar is het haalbaar? Kunnen zij die diensten doen? Van een vakbondsman hoorde ik dat dat niet kan. Die omschreef Dijkstals idee zelfs als een ballon. Hij zei dat je dan te weinig personeel voor de dag overhoudt. En overdag is er ook heel veel te doen: hij noemde de contacten met slachtofferhulp, jeugdzorg, wijkzorg, een deel van de bestrijding van criminaliteit. Die dingen gebeuren bijna allemaal in de normale kantooruren.”

    • Guido de Vries