Haagse fietser is tweederangs burger

DEN HAAG, 29 NOV. Jaap Kip is boos. De 41-jarige penningmeester van de Haagse afdeling van de Fietsersbond ENFB moet soms uiterst ingewikkelde manoeuvres uitvoeren om op het Haagse fietspadennet overeind te blijven. Losliggende en door wortelopgroei van bomen omhoog gekomen tegels maken een rit per fiets door de residentie tot een niet altijd plezierige en bij tijd en wijle zelfs gevaarlijke onderneming. “Op sommige plaatsen word je als fietser als het ware gelanceerd. Het lijkt wel een kermisattractie”, zegt Kip.

Twee meisjes raakten onlangs gewond toen ze op de Lozerlaan ten val kwamen op hun snorfiets, op de Meppelweg kwamen twee jongens met hun brommer ten val, een oudere voetganger is onlangs op de Aaltje Noordewierstraat gevallen over een losliggende stoeptegel. De gemeente heeft enkele weggedeelten gerepareerd, maar van een rigoureuze aanpak was tot op heden geen sprake. De gemeente schat dat zich van de 150 kilometer fietspad 10 kilometer in zo'n slechte staat bevindt dat onmiddellijke actie vereist is, 20 kilometer is er eveneens slecht aan toe. Enkele gedeelten van fietspaden zijn op dit moment afgesloten of voorzien van een waarschuwingsbord 'slecht wegdek'.

Al maanden bestookt Kip, in het dagelijkse leven administrateur van een verzorgingstehuis, het Haagse stadhuis met verzoeken om reparaties. De problemen doen zich vooral voor in de wijken Escamp en Loosduinen. Kip maakt foto's van de betreffende weggedeelten en geeft een uitgebreide beschrijving van de situatie. De Fietsersbond dreigde de gemeente deze week voor de rechter te slepen als er geen antwoord zou komen op de lange lijst klachten. Gisteren kwam het antwoord. In een brief erkennen burgemeester en wethouders de problemen en noemen als oorzaken de nijpende financiële situatie, die uitgebreide herstelwerkzaamheden niet toelaten, en verder de wortelopgroei van bomen in naoorlogse wijken waar dertig tot veertig jaar geleden in smalle boomstroken bomen zijn geplant.

De gemeente gebruikt voor dit jaar 1,5 miljoen gulden uit het budget voor de aanleg van fietspaden voor reparatiewerkzaamheden, volgend jaar komt daar naar verwachting nog eens 0,8 miljoen gulden bij. Verder hebben burgemeester en wethouders aangekondigd volgend jaar de helft van het budget van circa negen miljoen gulden voor wegenbeheer te zullen besteden aan fietspaden. Ook hoopt het college op extra middelen als het rijk de aanvraag voor de artikel 12 status honoreert.

Behalve over de veiligheid is Kip ook niet te spreken over het comfort op de Haagse fietspaden. “De fietsers zijn in de loop der jaren van de straat gedrukt door de automobilisten, en krijgen er een slecht wegdek voor in de plaats. Ik voel me als fietser een tweederangs burger.” Ook zouden de fietspaden moeten worden bestraat met open asfalt in plaats van met tegels. Op de langere termijn, vindt Kip, moet worden overwogen bomen op te offeren aan het belang van veilige en comfortabele fietsroutes.

Van de noodzaak tot het rooien van bomen is de gemeente niet overtuigd. “We kunnen toch niet alle bomen gaan kappen?”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Den Haag is ook geen voorstander van het asfalteren van fietspaden. Het gebruik van asfalt zou duurder zijn dan van tegels, bovendien is asfalt “ecologisch niet verantwoord” omdat de bomen naast de fietspaden er niet goed door kunnen groeien, aldus de woordvoerder.

    • Arjen Schreuder