Geen vetorecht, wel nauwe betrokkenheid; Rusland en Navo worden het eens over vredesmacht

BRUSSEL, 29 NOV. Rusland en de NAVO hebben overeenstemming bereikt over de politieke leiding van de internationale vredesmacht voor Bosnië. Afgesproken is dat de NAVO de besluiten neemt. Moskou krijgt geen vetorecht, maar wordt wel betrokken bij de voorbereiding van besluiten die voor Rusland van belang zijn.

De opstelling van Knapen en Van Dijk vergemakkelijkte de beslissing om de biedingsprocedure af te breken. De hoofdredacteuren kondigden aan het Telegraaf-bod de volgende dag hard af te wijzen in de kolommen van hun krant. Van Vollenhoven hakte de knoop door: het zou de Perscombinatie worden. De heren wandelden nog wat rond door de ruime tuin van Vlek, naar het tuinhuisje. De Elsevier-managers die toch bezorgd waren geweest over hun toch al slechte imago als kille geldverdieners waren opgelucht. Het was “een nette oplossing”.

    • Birgit Donker