Competitie kan toch doorgaan ondanks acties

ROTTERDAM, 29 NOV. De wedstrijden van de PTT-Telecompetitie op zondag gaan, ondanks de aangekondigde politie-acties, waarschijnlijk gewoon door.

Lokale vakbondsleiders hebben in hun overleg met de burgemeesters toegezegd beschikbaar te zijn als de zaak uit de hand loopt. Dit weekeinde hebben de korpsbeheerders met de bonden afgesproken korte gedingen in dit stadium te vermijden. Op de punten waar nog geen overeenstemming is bereikt over de minimale veiligheidsvereisten, zal de zaak vanmiddag op centraal niveau doorsproken worden.

Een woordvoerder van de gemeente Enschede zegt zeker te weten dat de wedstrijd Twenthe-Vitesse zondag doorgaat. De clubs zullen voor extra supporters-begeleiding zorgen, de politie zal de mobiele eenheid en arrestatie-eenheden direct beschikbaar houden in de buurt van het voetbalstadion. Een woordvoerder van de gemeente Tilburg zegt over de wedstrijd Willem II-Ajax: “De burgemeester doet er alles aan doet om de wedstrijd door te laten gaan en de politie staaat garant voor de veiligheid. Trekt zelf maar uw conclusies.” Over de Feijenoord-NAC in Rotterdam wordt vandaag ook een beslissing verwacht.

De politiebonden lieten vanochtend weten grote bezwaren te hebben tegen een concept-brief van de burgemeesters over de omstreden onregelmatigheidstoeslag. Dit weekeind spraken de bonden en de korpsbeheerders af een voorstel naar minister Dijkstal van binnenlandse zaken te sturen om het CAO-overleg weer vlot te trekken.

Voorzitter Kruizinga van de Algemene Christelijke Politiebond (ACP) zegt dat in principe is overeengekomen dat nader onderzoek naar de flexibilisering van de politie op zijn plaats is voordat de de omstreden vaste onregelmatigheidstoeslag wordt afgeschaft. Kruizinga: “Het is niet helder wat met flexibilisering precies wordt bedoeld. De volgorde zou moeten zijn: eerst kijken wat je wil, dan hoe je dat bereikt en dan pas hoe je het financiert.”

Burgemeester D'Hondt van Nijmegen, voorzitter van het beraad van korpsbeheerders, liet vanochtend weten wel voor zo'n uitstel te voelen, als dat vergezeld gaat van een intentieverklaring binnen een jaar een oplossing te vinden voor de flexibilisering van het politie-apparaaat. Hij wil dat de korpsbeheerders zich vooral opstellen als bemiddelaar tussen de partijen. D'Hondt: “Het conflict spitst zich toe op die toeslag, terwijl je het hele probleem van de verhouding tussen dag- en nachtdiensten, piketdiensten en dergelijke daar niet los van kan zien”. De bonden voelen meer voor een gezamenlijke verklaring.

NPB-voorzitter Van Duijn zei vanochtend te vermoeden de politiebonden door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) worden afgeluisterd. Een kaderlid van politieregio Hollands Midden sprak dat vermoeden uit nadat een actie - waarbij een nieuw politiebureau in Gouda in de uitverkoop zou worden gedaan - bleek te zijn uitgelekt naar de korpsleiding.