Commissarissen van Chipshol stappen op

ROTTERDAM, 29 NOV. De raad van commissarissen van Chipshol Forward, een projectontwikkelaar en beleggingsmaatschappij voor landbouwgrond rondom Schiphol, is opgestapt. Het vertrek van de commissarissen opent de weg voor het oplossen van een langslepend conflict.

P. Bakker, de zwager van oud Chipshol-directeur J. Poot, is benoemd tot de nieuwe president-commissaris. Behalve Bakker zijn ook N. Dijkhuizen en A. Braakenburg toegetreden tot de raad van commissarissen.

President-commissaris A. van der Zwan, commissaris van de koningin in Utrecht P. Beelaerts van Blokland en europarlementariër J. Janssen van Raay (CDA) zijn afgetreden op eigen verzoek. De vervanging van de raad van commissarissen past in het gezamenlijk beleid dat Chipshol wil gaan voeren met de bedrijven Landinvest en Chipshol Holding. Deze bedrijven hebben evenals Chipshol belangen in grond rondom de luchthaven.

Chipshol Forward, een bedrijf dat bijna 600 hectare grond in de omgeving van Schiphol wil ontwikkelen, is voor een ruime minderheid in handen van de familie Poot. Het bedrijf werkt sinds 1990 in de buurt van Schiphol aan de ontwikkeling van het bedrijvenpark Chipshol Park.

De familie Poot is al jaren in conflict met aandeelhouders H. van Andel en J. Wyler van Landinvest, een aan Chipshol gelieerd bedrijf dat met beleggingen in terrein rond Schiphol speculeert op een stijging van de grondprijzen rondom de luchthaven. P. Poot moest enkele jaren geleden vertrekken als directeur van Landinvest nadat de grootaandeelhouders hem “belangenverstrengeling en mismanagement” hadden verweten. Poot zou een te nauwe band hebben onderhouden met aan zijn familie gelieerde vennootschappen.

President-directeur J. Poot en zijn zoon P. Poot, financieel directeur, stelden eind juni van dit jaar hun functie bij Chipshol ter beschikking. Dit besluit kwam kort nadat Poot een schadeclaim van twee miljard gulden had ingediend bij de luchthaven. Schiphol zou eerder gemaakte afspraken over de ontwikkeling van terrein rond de luchthaven niet meer willen nakomen. Sinds het aftreden van Poot en zijn zoon is de dagelijkse leiding van de onderneming in handen van A. de Winter.

Een ingewijde bevestigt dat Landinvest en Chipshol in de afgelopen maanden “weer op één lijn” zijn komen te zitten. De bestuurlijke veranderingen hebben daaraan belangrijk bijgedragen. De juridische conflicten tussen de aandeelhouders van Landinvest en Chipshol zijn “vrijwel geheel opgelost”. De betrokkene verwacht bovendien dat na het vertrek van Poot jr. en sr. bij Chipshol het overleg met de lokale overheden over de bestemmingsplannen rondom de luchthaven beter zal verlopen.