College B en W Maarssen valt uiteen

MAARSSEN, 29 NOV. Het college van B en W in Maarssen is uiteengevallen. Collegepartij Maarssen 2000 heeft begin deze week het vertrouwen in de coalitiegenoten VVD en D66 opgezegd en overeenstemming bereikt met CDA, PvdA en GroenLinks over de vorming van een nieuw college. In een extra raadsvergadering volgende week donderdag moet de bestuurswisseling haar beslag krijgen.

Een gebrek aan politieke ruimte is de belangrijkste overweging van Maarssen 2000 om met VVD en D66 te breken. “We werden gemangeld tussen de twee anderen en konden niets van ons programma tot uitvoering brengen”, zegt fractieleider B. van der Woude van Maarssen 2000.

De politieke discussie in Maarssen (40.000 inwoners) wordt beheerst door bezuinigingen. Op een begroting van 110 miljoen gulden moet in vier jaar tijd zes miljoen worden ingeleverd. Vooral het sociaal-cultureel werk wordt getroffen.

Bij de begrotingsbehandeling begin deze maand bleek reeds dat de oppositiepartijen CDA, PvdA en GroenLinks onoverkomelijke bezwaren hebben tegen de manier waarop wordt bezuinigd. Op het moment dat wethouder Y. Smit (VVD) van financiën begon met haar antwoord op de algemene beschouwingen verlieten deze partijen gezamenlijk de raadszaal. Naar hun mening had het geen zin om het college nog langer te aanhoren. Burgemeester O. Feitsma sprak van een 'dieptepunt' in zijn carrière.

Volgens CDA-raadslid J. Verkroost is het collegebeleid 'verhard' sinds zijn partij en de PvdA na de raadsverkiezingen vorig jaar buiten het college bleven. De VVD was met 25 procent van de stemmen de grootste partij geworden en kreeg twee zetels in het college, terwijl de andere winnaars, D66 en M2000, ieder één wethouder leverden.

“Het kwam erop neer dat alles financieel werd afgerekend en dat inhoudelijke voorstellen er niet toe deden”, aldus Verkroost. “De bezuiniging werd te rigide gebracht. Geld dat beschikbaar kwam, ging uitsluitend naar beheer, zoals het onderhoud van wegen. Als je in de oppositie zit, sta je natuurlijk anders in het speelveld, maar je moet ook dan toch iets samen kunnen doen. Als je nooit kunt scoren, werkt dat averechts.”

Fractieleider Van der Woude (M2000) ondernam na het debâcle een bemiddelingspoging, maar dat was in strijd met de afspraak tussen de coalitiepartijen om voorlopig niets te ondernemen. VVD en D66 zeiden daarop het vertrouwen in Van der Woude op, wat bij diens partij kwaad bloed zette. Vervolgens bemiddelde D66 in een overleg tussen de VVD en PvdA, hetgeen door M2000 werd opgevat als een coup. En zaterdagavond stonden de fractievoorzitters van M2000, PvdA en CDA bij de fractievoorzitter van D66 op de stoep om hem uit te nodigen voor deelname aan een motie van wantrouwen tegen de VVD.

Na rijp beraad weigerde D66 zondag haar medewerking. “Die partij kun je nog vertrouwen; althans in Maarssen”, reageert VVD-fractieleider J. Janssen-Van Moerkerk. Ze begrijpt best dat de oppositie teleurgesteld is over het huidige beleid. “Er zit nu iemand op de stoel waar je zelf had willen zitten.”

Er is nu eenmaal weinig speelruimte, constateert Janssen. “In de eerste jaren is er geen geld voor leuke dingen. Wij hebben dan ook geen moties ingediend die geld kosten. Het CDA wilde een kerntakendiscussie voeren, maar daar waren wij tegen. Je moet dan als oppositie accepteren dat er dingen gebeuren waar je geen greep op hebt.”

Janssen toont zich verbaasd over de klacht van Maarssen 2000 dat deze partij geen kans kreeg. “We hebben als coalitiepartners regelmatig overleg, maar daar is nooit, maar dan ook nooit gebleken dat M2000 geen ruimte had.”

Toch had wethouder G. Gerrietsen van M2000 het gevoel dat hij in een 'fuik' zat. “Je begint heel breed, maar het werd steeds smaller.” Volgens hem heeft hij herhaaldelijk geklaagd over een gebrek aan ruimte voor zijn partij. “Het is meerdere malen besproken in het politiek overleg en in het contact met de andere wethouders.”

De wisseling van de wacht heeft een rol gespeeld, denkt burgemeester O. Feitsma. “Dat vereist over en weer enig aanpassingsvermogen.” De positie van Maarssen 2000, dat zo'n dertig jaar bestaat, speelt mogelijk ook een rol. “Maarssen 2000 is zeer sterk op de plaatselijke situatie geënt. Je zou kunnen denken dat deze partij in deze constellatie in het gevoerde beleid ontdekte dat ze niet zo met de eigen mensen kan omgaan.”

    • Bert Determeijer