Bundeling zwaar transport

ROTTERDAM, 29 NOV. Mammoet Transport, een onderdeel van het scheepvaartconcern Nedlloyd, en het Italiaanse bedrijf Decalift richten samen een nieuwe onderneming op: Mammoet Decalift International. In de nieuwe joint venture van beide specialisten in projectgebonden en zware transporten, neemt Nedlloyd voor 67 procent deel en Decafin, het moederbedrijf van Decalift, voor 33 procent.

De nieuwe onderneming zal ongeveer achthonderd werknemers tellen, van wie er zevenhonderd afkomstig zijn van het Nederlandse bedrijf. De joint venture houdt zich alleen bezig met landtransport. De zee-activiteiten van Mammoet, Mammoet Shipping, zijn al samengevoegd met die van de rederij Spliethoff.

Decalift Italy blijft buiten de samenwerking. Het gaat volgens een woordvoerder van Mammoet Transport om een lokaal opererend bedrijf dat voor de internationale markt niet interessant is. Mammoet was vooral geïnteresseerd in de dertien zware kranen van Decalift die over de hele wereld actief zijn, van Amerika tot het Verre Oosten.

Redacties en ondernemingsraad van de Dagbladunie waren zeer sceptisch over de vier partijen. De Telegraaf was te populistisch, de Perscombinatie te veel een concurrent met een trage consensuscultuur, Wegener te regionaal. En VNU riep noch sympathie noch weerstand op. Een zelfstandig voortbestaan zou de minst slechte oplossing zijn. Ook in 1988 had de redactie van NRC Handelsblad de mogelijkheid van een verzelfstandiging onderzocht als nooduitgang tijdens de toenmalige fusiebesprekingen met de Perscombinatie.