Sportwereld voelt zich door politiek in de kou gezet

DEN HAAG, 28 NOV. De sport wordt door de politiek nog steeds gezien als “een spelletje dat niet serieus is”. De voorgestelde bezuinigingsmaatregelen die het kabinet in de sportbegroting heeft aangekondigd, onderstrepen dat nog eens. Dit zei NOC*NSF-voorzitter Huibregtsen gisteren in Den Haag. Staatssecretaris Terpstra (sport) noemde de kritiek “een karikatuur van de realiteit”.

De bezuinigingen op sport bedragen in 1996 1,3 miljoen gulden op een begrotingsbedrag van 46,5 miljoen gulden. Terpstra meent dat zij door een aantal fiscale maatregelen de bezuinigingen compenseert. “De omvang van de hele lastenverzwaring in de sportsector staat in geen enkele verhouding tot de compensatie”, zegt NOC*NSF-voorzitter Huibregtsen.

Uit de eerste resultaten van een onderzoek dat NOC*NSF houdt onder 2.500 sportverenigingen in de vier grote steden blijkt dat meer dan dertig procent van de clubs “zich in een zorgwekkende financiële positie” bevindt. “Meer dan de helft van de sportclubs wordt naast de bezuinigingen aangeslagen voor de energieheffing die het kabinet heeft ingesteld. De kosten van de accommodaties stijgen, terwijl de subsidies teruglopen. Het mes snijdt dus aan twee kanten”, aldus Huibregtsen.

Het aantal clubs dat profijt heeft van de compenserende maatregelen van het kabinet, is volgens NOC*NSF beperkt. De verhoging van de BTW-vrijstelling voor opbrengsten uit de sportkantine en inkomsten uit sponsorgelden helpt volgens het onderzoek van NOC*NSF maar zes procent van de verenigingen. Terpstra heeft berekend dat de fiscale maatregelen de clubs gezamenlijk ongeveer 25 miljoen gulden opleveren.

Huibregtsen vindt geld “niet eens zo belangrijk”. “Het gaat erom dat de sport in Nederland de aandacht krijgt die het verdient. Sport heeft een duidelijk preventieve werking als het gaat om jeugdhulpverlening. Daarom is het extra schrijnend dat bezuinigingen worden doorgevoerd, omdat er meer geld uitgetrokken moet worden om het tekort aan plaatsen in de jeughulp in te vullen. Door een groot tekort aan vrijwilligers bij de sportclubs heeft bijna zeventig procent van hen geen tijd om aandacht te schenken aan maatschappelijke aspecten”, zegt Huibregtsen.

Volgende week moet staats- secretaris Terpstra haar begroting in de Tweede Kamer verdedigen. “Bezuinigingen zijn net als op andere sectoren van haar begroting “onontkoombaar”, maar bij de sport worden die volgens de staatssecretaris “ruimschoots gecompenseerd”.