Sabena zegt alle cao's op, personeel gaat staken

BRUSSEL, 28 NOV. Het personeel van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena gaat binnenkort 24 uur staken. Dat hebben de vakbonden vanmorgen aangekondigd in een reactie op de beslissing van de directie om alle cao's (bijna zestig in totaal) op te zeggen.

De bonden zeggen niet wanneer de 24-uurs werkonderbreking zal plaatshebben, om te voorkomen dat de directie de staking zal breken. De vakbonden noemden de directie-voorstellen een “provocatie”.

De directie besloot tot het opzeggen van de cao's - in België een uitzonderlijke stap - toen bleek dat er geen overeenstemming kon worden bereikt over de arbeidsovereenkomsten voor de komende jaren. De Sabena-directie wil de komende drie jaar de lonen bevriezen, de werktijden 5 procent verlengen zonder loonsverhoging en de werktijden flexibeler maken.

De vakbonden verwijten de Sabena-directie niet in te gaan op hun voorstellen en noemen alle maatregelen die raken aan het inkomen van de werknemers onaanvaardbaar. Het Sabena-personeel heeft net een looninleveringsronde achter de rug die, afhankelijk van de loonhoogte, 2 tot 17 procent bedroeg.

Sabena-voorzitter Pierre Godfroid zei gisteren tijdens een persconferentie dat het opzeggen van de cao's de enige maatregel was die de directie nog restte nadat 25 onderhandelingsrondes waren mislukt. Hij zei bereid te zijn tot onderhandelen mits de huidige lonen voor drie jaar worden bevroren. Alleen op die manier, aldus Godfroid, kan Sabena de concurrentie aan met het buitenland en het hoofd bieden aan “externe handicaps”, zoals hoge sociale lasten en muntschommelingen.

Monetaire schommelingen kostten Sabena 1 miljard frank (ruim 50 miljoen gulden), terwijl de 'loonkostenhandicap' wordt geraamd op 5 tot 6 miljard. Godfroid wees er gisteren op dat ook bij het Duitse Lufthansa is overeengekomen de lonen te bevriezen. “Nu wordt iedereen voor zijn

verantwoordelijkheid geplaatst. De vakbonden moeten weten of zij kiezen voor werkgelegenheid of afdankingen'', aldus Godfroid gisteren.